Komitet wyborczy

Pytanie:

"Jak zgodnie z obowiązującym prawem założyć Komitet Wyborczy wyborców do wyborów samorządowych? Gdzie taki komitet powinien być zarejestrowany i ile wynoszą ewentualne opłaty rejestracyjne? "

Odpowiedź prawnika: Komitet wyborczy

Omawianą kwestię regulują: ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, ordynacja wyborcza do Sejmu, a także regulamin Państwowej Komisji Wyborczej. Zgodnie z art. 97 i n. ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyborcy w celu zgłoszenia list kandydatów tworzą komitet wyborczy. W skład komitetu wyborczego powinno wchodzić co najmniej 5 osób Powyższa ustawa nie zawiera żadnego innego postanowienia dotyczącego zakładania komitetów wyborczych wyborców, a zatem należy w drodze analogii stosować przepisy o komitetach wyborczych wyborców w wyborach do sejmu i senatu. I tak, należy stosować następujące reguły: - Obywatele mający prawo wybierania, w liczbie co najmniej 5, mają prawo utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu, z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów ewidencyjnych PESEL. - Komitet wyborczy wyborców powołuje pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego spośród osób wchodzących w skład komitetu wyborczego - Nazwa komitetu wyborczego wyborców obok wyrazów "komitet wyborczy wyborców" powinna zawierać określenie odróżniające od innych komitetów. W przeciwieństwie do Komitetów Wyborczych wyborców w wyborach do Sejmu, omawiane tu Komitety nie muszą zawiadamiać Państwowej Komisji Wyborczej o fakcie utworzenia Komitetu. Warto już w momencie utworzenia Komitetu sporządzić dokładny imienny wykaz członków komitetu z dokładnymi adresami zamieszkania oraz numerami ewidencyjnymi PESEL, gdyż do zgłoszenia przez komitet listy kandydatów niezbędne jest dołączenie takiego wykazu. Ewentualnie Komitet wyborczy może złożyć Państwowej Komisji Wyborczej ten wykaz wraz z pozostałymi dokumentami, które jest obowiązany dołączyć do zgłoszenia listy kandydatów w okręgu wyborczym - Państwowa Komisja Wyborcza wystawia wtedy zaświadczenia potwierdzające złożenie tych dokumentów. Zaświadczenia takie komitet wyborczy może okazywać właściwym terenowo komisjom wyborczym. Jeżeli chodzi o opłaty, to art. 204 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw Wszelkie pisma oraz postępowanie sądowe i administracyjne w sprawach wyborczych są wolne od opłat. Należy więc podkreślić, że fakt utworzenia komitetu wyborczego przy wyborach samorządowych nie podlega żadnemu zgłoszeniu. Pierwszą czynnością "administracyjną" będzie zgłoszenie listy kandydatów do odpowiedniej (gminnej, powiatowej czy wojewódzkiej) komisji wyborczej.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • krzysztof 2012-07-25 07:56:29

    chcialbym wystartowac w wyborach samorzadowych jakie musze podjac czynnosci


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika