Powołanie do wojska w trakcie studiów

Pytanie:

"Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem studiów na 11 miesięcy służby?"

Odpowiedź prawnika: Powołanie do wojska w trakcie studiów

Zgodnie z art. 39 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia. Z powyższego wynika, że istnieje możliwość powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej w trakcie trwania studiów po ukończeniu 27 roku życia. Jednak należy mieć na względzie, że na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy poborowych nie powołanych do zasadniczej służby wojskowej przenosi się do rezerwy z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia osiem lat życia. Powyższe oznacza, w przedstawionej w pytaniu sytuacji możliwe jest powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jednak na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie poboru w 2004 r. (Dz.U. 2003 r., Nr 189, poz. 1862), w okresie od dnia 2 lutego do dnia 23 kwietnia 2004 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1985 r., a także mężczyźni urodzeni w latach 1980-1984, którzy dotąd nie stawili się do poboru. Natomiast do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1976-1984, którzy:

  • zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;
  • złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Z powyższego wydaje się wynikać, że nie zostanie Pan powołany do odbycia zasadnicze służby wojskowej, a obowiązany jest Pan jedynie do stawienia się przed powiatowa komisją lekarską.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika