e-prawnik.pl Porady prawne

Powołanie do wojska w trakcie studiów

Pytanie:

Jeżeli w wieku 28 lat jest się na ostatnim roku studiów i dostało się powołanie do WKU, to czy można zostać powołanym do wojska co jest jednoznaczne z przerwaniem studiów na 11 miesięcy służby?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Powołanie do wojska w trakcie studiów

23.3.2004

Zgodnie z art. 39 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, odroczenia zasadniczej służby wojskowej udziela się poborowemu na jego wniosek ze względu na pobieranie nauki w szkole wyższej, jeżeli jest on studentem - na czas pobierania tej nauki, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym poborowy kończy dwudziesty siódmy rok życia. Z powyższego wynika, że istnieje możliwość powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej w trakcie trwania studiów po ukończeniu 27 roku życia. Jednak należy mieć na względzie, że na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy poborowych nie powołanych do zasadniczej służby wojskowej przenosi się do rezerwy z dniem 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym ukończyli dwadzieścia osiem lat życia. Powyższe oznacza, w przedstawionej w pytaniu sytuacji możliwe jest powołanie do odbycia zasadniczej służby wojskowej. Jednak na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie poboru w 2004 r. (Dz.U. 2003 r., Nr 189, poz. 1862), w okresie od dnia 2 lutego do dnia 23 kwietnia 2004 r. przeprowadzony zostanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobór mężczyzn urodzonych w 1985 r., a także mężczyźni urodzeni w latach 1980-1984, którzy dotąd nie stawili się do poboru. Natomiast do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się poborowych urodzonych w latach 1976-1984, którzy:

  • zostali uznani ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru;
  • złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

Z powyższego wydaje się wynikać, że nie zostanie Pan powołany do odbycia zasadnicze służby wojskowej, a obowiązany jest Pan jedynie do stawienia się przed powiatowa komisją lekarską.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ