Inspekcja Transportu Drogowego

Pytanie:

Czym się zajmuje instytucja o nazwie państwowy Inspektorat Ochrony Kierowców lub Państwowa Inspekcja Ochrony Kierowców? Jakie ma uprawnienia i jakie może żądać od firmy prywatnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Polski system prawny nie przewiduje istnienia Inspektoratu Ochrony Kierowców albo Państwowej Inspekcji Ochrony Kierowców. Jedynym podmiotem, w zakres kompetencji którego wchodzą uprawnienia dotyczące nadzorowania pracy kierowców, jest Inspekcja Transportu Drogowego. Inspekcja ta została powołana w celu kontroli przestrzegania przepisów z zakresu transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego wykonywanego pojazdami samochodowymi (z wyjątkiem: pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób włącznie z kierowcą, jeżeli wykorzystywane one są do przewozu drogowego osób, oraz pojazdów o całkowitej masie dopuszczalnej nieprzekraczającej 3,5t). Do zadań Inspekcji należy kontrola: 1. przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy; 2. przestrzegania szczegółowych zasad transportu zwierząt, przewozu drogowego towarów niebezpiecznych; 3. dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych; 4. dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem transportu drogowego; 5. ruchu drogowego w zakresie transportu drogowego. Aby należycie wykonywać powierzone zadania, inspektorom transportu drogowego przysługuje szereg uprawnień. Są to: 1. prawo wstępu do pojazdu; 2. prawo kontroli dokumentów; 3. prawo kontroli urządzeń pomiarowo-kontrolnych; 4. prawo kontrolowania masy, nacisków na osi i wymiarów pojazdu; 5. prawo żądania od przedsiębiorcy i jego pracowników pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z kontrolą; 6. wstępu na teren przedsiębiorcy, w tym do pomieszczeń, gdzie prowadzi on działalność gospodarczą, w dniach i godzinach, w których jest lub powinna być wykonywana ta działalność. Ostatnie dwa uprawienia inspektor może wykonać jedynie w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego wyznaczonej. Ponadto inspektor ma prawo: 1. stosowania środków przymusu bezpośredniego. 2. użycia broni palnej. Poza przedstawionymi uprawnieniami, inspektorzy transportu drogowego nie posiadają innych kompetencji.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

detlon

7.5.2012 14:39:39

Obowiązkowe harmonogramy czasu pracy kierowców - rozwiązanie.

W związku z obowiązkiem tworzenia harmonogramów czasu pracy kierowców w firmach transportowych (opc. na liniach do 50 km), proponujemy korzystanie z systemu ?Harmonium? umożliwiającego automatyczną generację harmonogramów. System uwzględnia wszystkie przepisy ustawy o czasie pracy kierowców ,a także przepisy kodeksu pracy. Aby otrzymać poprawny harmonogram wystarczy wprowadzić rozkład jazdy oraz kierowców. Dodatkowo szerokie możliwości personalizacji, edycji, planowania urlopów, zmian, zarządzania taborem, tworzenia raportów, kart pracy, kontroli uprawnień i wiele więcej. Rozkłady czasu pracy wygenerowane w naszym systemie przechodzą bez zastrzeżeń i kar kontrole ITD oraz PIP, z uwzględnieniem wszelkich zmian ustawowych wprowadzonych w styczniu 2012 roku. Chętnie odpowiemy na pytania: harmonium@detlon.pl, szczegóły: www.detlon.pl/harmonium

Edyta k\Zamościa

11.10.2010 18:27:16

Re: Inspekcja Transportu Drogowego

Czy istnieje ogólny regulamin dowozu dzieci do szoły.W naszej szkole jest problem, gdyż dzieci zabierane są nie z przystanku tylko tam gdzie mieszkają?. Czy nauczyciel dowożący odpowiada za bezpieczeństwo dziecka po opuszczeniu autobusu?.Dobrze jest wszystko dopóki się nic nie stanie.Martwimy się,że ktośpociągnie nas do odpowiedzialności.Mamy 60% dzici dojeżdżających.Dowozów i odwozów jest bardzo dużo. Prosimy o radę.Dziękujemy

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 26.12.2018

  Zmiana ustawy o transporcie drogowym

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia z 1 kwietnia 2016 r., ustanawiającego wspólne zasady dotyczące połączenia krajowych rejestrów elektronicznych przedsiębiorców (...)

 • 28.4.2019

  Wiecej danych w rejestrach dot. transportu drogowego

  Znowelizowana ustawa o transporcie drogowym dostosowuje polskie prawo do unijnego rozporządzenia, które przewiduje ustanowienie wspólnych zasad dotyczących połączenia krajowych rejestrów (...)

 • 30.11.2017

  Działa Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego

  Wdrożony przez GITD Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego to m.in. baza danych przedsiębiorców transportu drogowego, umożliwiająca wymianę gromadzonych (...)

 • 11.1.2010

  Do czego są uprawnieni inspektorzy transportu drogowego?

  Inspektorzy transportu drogowego uprawnieni są do przeprowadzania kontroli w transporcie drogowym, w tym kontroli ruchu drogowego. Inspektor transportu drogowego, podczas przeprowadzania kontroli drogowej, (...)

 • 19.3.2018

  Naruszenia warunków przewozu drogowego na cenzurowanym

  Projekt nowelizacji wprowadza lepszy nadzór nad rynkiem usług przewozowych w Polsce. Eliminuje również nieuczciwą konkurencję między przewoźnikami oraz zapewnia większą ochronę rynku (...)