Zasady przechowywania i użycia broni palnej

Pytanie:

Witam serdecznie! Dostałem jakiś czas temu w prezencie od mego stryjecznego brata replikę czarnoprochowego rewolweru \"Colt pocket 1849\". Od tej chwili często noszę go w kaburze przy sobie. Wiem, że posiadanie takiej broni nie wymaga specjalnego zezwolenia. Jednak chciałbym upewnić się czy przepisy regulują w jaki sposób należy przechowywać taką broń palną oraz jakie są zasady jej użycia w obronie własnej lub osób trzecich w przypadku skrajnego zagrożenia życia lub zdrowia. Na przykład, że trzeba najpierw oddać strzał ostrzegawczy w górę lub skierować pod adresem napastnika jakieś ostrzeżenie - no nie wiem, chodzi mi o tego typu wymagania i zasady. Jakie są wg prawa zasady przechowywania i użycia w przypadku obrony koniecznej broni palnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W rozumieniu ustawy o broni i amunicji,  bronią palną jest niebezpieczne dla zdrowia lub życia urządzenie, które w wyniku działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału miotającego, jest zdolne do wystrzelenia pocisku lub substancji z lufy lub z elementu zastępującego lufę, a przez to do rażenia celów na odległość.

 Zgodnie z art. 11 tej samej ustawy,  pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku posiadania broni palnej wytworzonej przed rokiem 1850 lub replikę tej broni.
Zgodnie z tą samą ustawą nabywca takiej broni nie podlega obowiązkowi jej zarejestrowania w ciągu 5 dni od dnia jej nabycia.

Zasady przechowywania broni palnej reguluje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie noszenia, przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji. Podmioty posiadające broń palną i amunicję zobowiązane są przechowywać je w odpowiednio przystosowanym do tego pomieszczeniu, zwanym ''magazynem broni''. W magazynie broni przechowuje się również broń i amunicję używaną podczas zawodów i zgrupowań, szkoleń, podczas realizacji filmów i innych przedsięwzięć artystycznych.

W wypadku braku możliwości zdeponowania broni i amunicji w magazynie broni, musi ona znajdować się pod zamknięciem i być pod stałym, bezpośrednim nadzorem.
Natomiast osoby posiadające broń palną i amunicję w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych, w przypadku przechowywania tej broni poza metalowymi kasetami lub metalowymi sejfami, są obowiązane:

   1. zabezpieczyć okna w pomieszczeniach zlokalizowanych na parterze i ostatnim piętrze, w których przechowywana jest broń i amunicja, poprzez zamontowanie w nich co najmniej jednego z następujących zabezpieczeń: krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych albo szyb o podwyższonej odporności na przebicie i rozbicie,

   2. zabezpieczyć drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym przechowywana jest broń i amunicja, poprzez wzmocnienie ich blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm oraz wyposażenie w blokadę przeciwwyważeniową i co najmniej 2 zamki atestowane; dopuszcza się zamiennie montaż drzwi metalowych antywłamaniowych, atestowanych.

Broń palna do ochrony osobistej lub ochrony bezpieczeństwa innych osób oraz mienia nosi się w stanie zabezpieczonym, w sposób niewidoczny, w kaburze przylegającej do ciała.

Zgodnie z przepisami kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem. Jednakże zgodnie z przepisami szczególnymi osoba znajdująca się w zagrożeniu obowiązana jest oddać strzał ostrzegawczy, zanim zdecyduje się na odparcie zamachu na swoje dobra, mienie czy swoją osobę.

Poza tym warto pamiętać, że w razie obrony koniecznej atak należy odpierać za pomocą środków współmiernych do niebezpieczeństwa zamachu, ponieważ w innym przypadku istnieje ryzyko przekroczenia granic obrony koniecznej. Oznacza to, że jeżeli w danej sytuacji nie istnieje np. ryzyko dla życia, to nie należy wykonywać obrony koniecznej tak, że możliwe będzie pozbawienie życia napastnika. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Minister rezygnuje z dalszego rozbrajania Polaków...

  W trakcie konsultacji dotyczących projektu ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią (...)

 • Powstanie System Rejestracji Broni

  MSWiA przekazało do uzgodnień międzyresortowych projekt ustawy zastępującej ustawę z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami (...)

 • Obrót bronią uregulowany

  Nowe przepisy mają umożliwić lepszą kontrolę obrotu bronią i amunicją, a także wdrożenie Systemu Rejestracji Broni (SRB). Dostosowują polskie prawo do dyrektywy Rady Unii Europejskiej, która (...)

 • Projekt ustawy o wytwarzaniu i obrocie bronią i amunicją

  Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu (...)

 • Posiadanie broni

  Jeśli chcesz posiadać broń palną i amunicję do tej broni musisz uzyskać zezwolenie komendanta wojewódzkiego Policji właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Natomiast gdybyś chciał posiadać (...)

NA SKÓTY