Wymeldowanie nieobecnego

Pytanie:

Jak mam wymeldować z własnego domu osobę, która od 2 lat w tym domu nie mieszka, a nie nie wymeldowała się i nadal używa mojego adresu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Generalna zasada jest taka, że to osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące, jest obowiązana wymeldować się w organie gminy, właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce jej pobytu, najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Skoro jednak tego nie dokonała, to złożyć wniosek do organu gminy może Pan. Może Pan bowiem wnioskować o wymeldowanie osoby, która bez wymeldowania się opuściła dotychczasowe miejsce pobytu stałego i nie przebywa w nim co najmniej przez okres 6 miesięcy, a nowego miejsca jej pobytu nie można ustalić. W takiej sytuacji organ gminy powinien wydać Panu decyzję w sprawie wymeldowania tej osoby. Nadto proszę pamiętać, iż zgodnie z ustawą Kodeks wykroczeń kto nie dopełnia ciążącego na nim obowiązku meldunkowego, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany. A ponadto kto, będąc do tego obowiązany, nie zawiadamia właściwego organu o niedopełnieniu przez inną osobę ciążącego na niej obowiązku meldunkowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

kluskaniunia

26.7.2010 21:45:17

Re: Wymeldowanie nieobecnego

czy dziecko będące zameldowane (nie przez właściciela budynku) nie w miejscu zameldowania matki można wymeldować bez zgody matki?

INEZ

4.5.2010 13:2:17

Re: Wymeldowanie nieobecnego

czy urząd musi mieć adres osoby którą chcę wymeldować . Od ośmiu lat mieszka za granicą .wniosek chcę złożyć drogą korespondencyjną z powodu dużej odległości czy można jakie dokumenty należy dołączyć

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: