e-prawnik.pl Porady prawne

Zaskarżenie orzeczenia NSA

Pytanie:

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł w sporze na moją korzyść. Druga strona poinformowała mnie ustnie, że złożyła odwołanie do Ministerstwa Sprawiedliwości. Czy istnieje taka możliwość i czy takie odwołanie może nastąpić bez pisemnego powiadomienia drugiej strony?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Zaskarżenie orzeczenia NSA

14.7.2003

Od orzeczenia wydanego przez Naczelny Sąd Administracyjny nie można wnieść odwołania do Ministerstwa Sprawiedliwości. Środkami jakie przysługują od orzeczenia Sądu jest jedynie rewizja nadzwyczajna do Sądu Najwyższego, która może być wniesiona tylko przez podmioty wymienione w ustawie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, a ponadto w sprawie zakończonej prawomocnym orzeczeniem Sądu może być wznowione postępowanie na wniosek uczestnika postępowania lub z urzędu. Wniosek o wznowienie postępowania rozpoznaje Sąd w innym składzie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ