Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

Pytanie:

"Mój mąż pochodzi z Indii. Pobraliśmy się zaledwie tydzień temu. Zamierzamy mieszkać w Polsce od następnego miesiąca. Obecnie jesteśmy w Wielkiej Brytanii jako studenci. Mój mąż nie mówi po polsku. Chciałabym wiedzieć na jakiej zasadzie będzie on mógł pracować i mieszkać w Polsce wraz ze mną. Jakie papiery musi złożyć w polskim konsulacie i czy otrzyma on wizę na pobyt tymczasowy lub stały w Polsce z prawem do pracy oraz jaka jest procedura otrzymania Polskiego paszportu."

Odpowiedź prawnika: Cudzoziemiec - małżonek obywatela polskiego

Mąż Pani jest cudzoziemcem. Aby mógł on pracować na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, musi najpierw uzyskać zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. Warunkiem wydania cudzoziemcowi zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca odpowiedniej wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Aby cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na osiedlenie się w Polsce, musi najpierw otrzymać zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Zezwolenie to wydaje się, gdy cudzoziemiec wykaże, że zachodzą okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 6 miesięcy. Należy uznać, że w analizowanym przypadku uzyskanie takiego zezwolenia nie będzie problemem, gdyż ustawa jako jedną z okoliczności uzasadniających pozostawanie na terytorium Polski cudzoziemca przez okres dłuższy niż 6 miesięcy uznaje małżeństwo z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym zezwolenie na osiedlenie się, jeżeli nie zostało ono zawarte wyłącznie w celu uzyskania zezwolenia. Aby natomiast uzyskać zezwolenie na pobyt stały, należy przebywać nieprzerwanie na terytorium RP przez okres 5 lat, od dnia otrzymania zezwolenia na zamieszkanie. Aby cudzoziemiec mógł posługiwać sie polskim paszportem, musi uzyskać obywatelstwo polskie. Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i który pozostaje co najmniej 3 lata w związku małżeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie, nabywa obywatelstwo polskie, jeżeli w określonym terminie złoży odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu oświadczenia. Termin do złożenia oświadczenia, wynosi 6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie się albo 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku małżeńskiego z osobą posiadającą obywatelstwo polskie.
Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • henrykbujak 2019-09-07 11:44:15

  Sąd w Dzierżoniowie i Wrocławiu uznał wieloma wyrokami, że Ukraińcy zawierający zw. małżeńskie z Polakami na Ukrainie stają się najemcami lokali mieszkalnych Polaków zanim nawet nie dojadą do Polski i zanim podejmą starania o pobyt czasowy. Czy obowiązuje to również wszystkich cudzoziemców z Afryki i Azji ? Mogę przesłać wyroki. Henryk Bujak

 • marta 2019-09-01 16:47:48

  Dzien Dobry. mam pytanie, pewna kobieta musi uzyskac paszport a jest cudzoziemnka- jej mama jednoczenie ma obywatelstwo polskie i amerykńskie. Zatem mam pytanie, co kobita musi zrobic co złożyc, aby uzyskac paszport

 • jaaa 2012-12-03 09:28:42

  a czy po zezwoleniu na czas oznaczony taki malzonek moze przekraczac granice bez wizy ? chodzi mi o granice UE?

 • Setore 2012-06-30 05:32:40

  Dzieciaki... to walka z systemem... ja wygrałam :) ale to piekielnie długa droga przez procedury, idiotyczne zaświadczenia, zameldowania, kontrole straży granicznej o 6 rano - czy aby małżonkowie sypiają razem... i tak przez 5 ostatnich lat. Powodzenia i determinacji! PS. "Zrobić" mężowi paszportu się nie da ;) Plac Bankowy, wejście F, numerek z literką A i tam cudzoziemiec składa oświadczenie woli o nabyciu polskiego obywatelstwa. Nie zdziwcie się, jeśli Mazowiecki Urząd Wojewódzki wezwie małżonka do zrzeczenia się swojego obywatelstwa na rzecz przyjęcia polskiego. Ale wtedy można się sądzić jeszcze w Sądzie Administracyjnym, bo taki wymóg to bezprawne widzimisię urzędasów. Pozdrawiam!

 • magda 2012-05-29 23:55:53

  chcialabym zrobic mezowi paszport polski on dostal karte pobytu na 10 lat i jakie sa potrzebne dokumenty oczewiscie jestem obywatelem polskim


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika