Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka

Zgodnie z art. 28[1] Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (K.r.o.), jeżeli prawo do mieszkania przysługuje jednemu małżonkowi, drugi małżonek jest uprawniony do korzystania z tego mieszkania w celu zaspokojenia potrzeb rodzinyPrzepis ten stosuje się odpowiednio do przedmiotów urządzenia domowego.

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka podczas trwania małżeństwa

Prawo do korzystania z mieszkania współmałżonka podczas trwania małżeństwa nie jest zależne od tego, kiedy małżeństwo to zostało zawarte ani w jakim ustroju majątkowym małżeńskim pozostają małżonkowie (np. wspólności majątkowej, rozdzielności majątkowej).

Prawo do mieszkania przysługuje „jednemu małżonkowi” wtedy, gdy stanowi składnik jego majątku osobistego. Drugi małżonek ma prawo do korzystania z tego mieszkania, jednak w sposób ograniczony realizacją celu, jaki stanowi „zaspokojenie potrzeb rodziny”

Prawem, jakie może przysługiwać drugiemu ze współmałżonków do mieszkania, może być np. odrębna własność lokalu, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do mieszkania. Jeżeli jednemu z małżonków przysługuje więcej niż jeden tytuł prawny do więcej niż jednego mieszkania, to jeśli w okolicznościach danej sprawy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych rodziny służy więcej niż jedno mieszkanie, wówczas drugi ze współmałżonków, niedysponujący tytułami prawnymi do nich, ma prawo do korzystania ze wszystkich tych mieszkań.

Co jeśli współmałżonek odmawia dopuszczenia do mieszkania?

Małżonek, który nie został dopuszczony do korzystania z mieszkania współmałżonka, posiada uprawnienie do żądania dopuszczenia go do korzystania z tego mieszkania, co stanowi realizację zasady wzajemnej pomocy małżonków.

Art. 28[1] K.r.o.ma charakter bezwzględnie obowiązujący, podobnie jak pozostałe przepisy regulujące prawa i obowiązki małżonków. Niedopuszczalne jest więc umowne wyłączenie bądź ograniczenie uprawnień przysługujących każdemu małżonkowi na jego podstawie.

Małżonek, którego prawo do korzystania z mieszkania wynika z art. 28[1] zdanie pierwsze K.r.o., jest lokatorem w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianami kodeksu cywilnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 ze zm.), a więc korzysta z ochrony przewidzianej tą ustawą.

Korzystanie ze wspólnego mieszkanie po rozwodzie

W trakcie postępowania rozwodowego, sąd orzekający w sprawie może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez rozwiedzionych małżonków w okresie wspólnego w nim zamieszkiwania. W tym celu warto dokładnie sprecyzować, które z pokoi przypadną do korzystania na wyłączność przez małżonków po rozwodzie, a które części mieszkania pozostaną do użytku wspólnego (np. przedpokój, kuchnia, łazienka). Sąd orzekający rozwód może jednak wyjątkowo, na żądanie jednego z małżonków orzec eksmisję drugiego ze współmałżonków z mieszkania, jeżeli swoim rażącym nagannym postępowaniem uniemożliwia zamieszkiwania.  Sąd może ponadto, na zgodny wniosek stron, orzec w wyroku rozwodowym o podziale wspólnego mieszkania małżonków albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na opuszczenie tego mieszkania bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego.

Śmierć współmałżonka a prawo do mieszkania

Prawo do zajmowania mieszkania małżonka przysługuje również drugiemu ze współmałżonków po jego śmierci. Sytuacja ta kształtuje się różnie, w zależności od tego, jakie prawo do mieszkania przysługiwało małżonkowi zmarłemu. W razie śmierci małżonka będącego najemcą mieszkania, małżonek niebędący współnajemcą, który stale zamieszkiwał z najemcą do chwili jego śmierci, wstępuje w stosunek najmu.

W przypadku śmierci małżonka, któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego sytuacja kształtuje się odmiennie w zależności od tego, czy prawo to należało do majątku wspólnego małżonków, czy też do majątku osobistego jednego z nich. W pierwszym przypadku spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu przypadnie małżonkowi żyjącemu. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

W przypadku zaś wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim. Umowy te zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Do zachowania swych roszczeń, konieczne jest złożenie w terminie 1 roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona zamieszkiwała z byłym członkiem spółdzielni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje spółdzielnia. Jeżeli o roszczeniu rozstrzygał sąd, osoby, które pozostawały w sporze, niezwłocznie zawiadamiają o tym spółdzielnię. 

Z kolei w sytuacji śmierci małżonka, któremu przysługiwało prawo własności lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do podlega dziedziczeniu zgodnie z regułami zawartymi w Kodeksie cywilnym. W tym wypadku, jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności majątkowej, wówczas małżonkowi żyjącemu - w razie dziedziczenia ustawowego - przypada połowa udziału w tym prawie.

 


Marta Kulej

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • mama ala 2018-06-17 12:43:00

  A jak to jest , kiedy malzonek zolnierz zawodowy wyprowadza sie do kochanki na swoja prosbe z domku jednorodzinnego otrzymanego darowizna od tesciow. Oszukal urzednikow WAM,ze posiadal wspolwlasnosc i po roku rozwodu otrzymal mieszkanie sluzbowe , nie zniosl wspolwlasnosci lokalu wlasnosciowego i po 30 latach ujawnia , ze chce odszkodowania za zniesienie wspolwlasnosci .Dodam nie interesowal sie dziecmi ani nie patecipowal w utrzymaniu nieruchomosci , nie ujawnial sie przez 30lat.I teraz zada od dzieci zaplaty .Czy to jest prawne i mozliwe. ? Prosze wyjasnic ta okolicznosc.

 • Weronika 2018-06-16 23:43:01

  Moja siostra dostala w darowiznie od rodzicow dom w ktorym takze mieszkam.Ja mam w zapisach dosmiertnie pokoj oraz wspolną kuchnie i lazienke z rodzicami.siostra caly czas podchwytliwie probuje mnie sie pozbyc ale ja tu jestem zameldowana od urodzenia wiec bez mej woli nic nie zdziala.mam 2 dzieci i do tej pory przebywal z nami ich ojciec.Teraz siostra stwierdzila ze nie chce go widziec na swojej posesji bo wezwie policje ze weszedl na jej teren bez jej zgody.dodam ze nie stwarzalismy zadnych problemow itd.ale ona wie ze jak on sie wyprowadzi to ja z dziecmi pojdziemy z nim,poniewaz chcemy byc razem.teraz ojciec moich synkow mieszka u mamy a my go odwiedzamy bo on do nich nawet nie moze przyjsc.za miesiąc bierzemy slub czy to cos zmieni?czy bedzie mial prawo u nas zamieszkac zebysmy zyli jak normalna rodzina?prosze o odpowiedz.

 • Maxxel 2017-09-23 12:38:23

  Nie jesteśmy cudziemcami jestem Polakiem i żona Polka tylko obecnie przebywam za granica polski iż pracuje i co w tedy jeżeli nie mamy podzielność majątkowej a mieszkanie jest jej a ja swoje sprzedałem na poczet kupna większego mieszkania. I pieniądze trochę się rozeszły. I miałem meldunek tymczasowy na rok w danym mieszkaniu ale się skończył to jak to wyglada od strony prawnej jeżeli małżonka mnie spakowała i wystawiła za drzwi patrząc jak jestem zagranica cały czas.

 • henrykbujak 2017-09-16 15:57:25

  A jeżeli jeden z małżonków jest cudzoziemcem starającym się o pobyt czasowy w Polsce to może sam się meldować bez zgody męża Polaka i zabronić mu jeszcze wykupienia mieszkania ? Sąd w Dzierżoniowie wydał wyrok w którym stwierdził, że że cudzoziemiec staje się najemcą lokalu męża Polaka z chwilą zawarcia małżeństwa w kraju rodzimym cudzoziemca nawet na 29 miesięcy przed przyjazdem do Polski i otrzymaniem karty czasowego pobytu.

 • Maxxel 2017-09-15 16:52:06

  A meldunek mi się skończył to co w takiej symulacji

 • Maxxel 2017-09-15 16:49:48

  A jak to jest jak ja jestem zagranicami polski a moja małżonka mnie spakowała i wystawiła rzeczy za drzwi i nie mamy podzielność majątku a mieszkanie jest jej to co w tedy?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika