Obywatelstwo polskie dla posiadacza karty pobytu

Pytanie:

Czy istnieje przepis prawny który umożliwia nabycie obywatelstwa polskiego poprzez zasiedziałość cudzoziemcowi przebywającemu na podstawie karty stałego pobytu w Polsce od 35 lat będącego w związku małżeńskim z obywatelem polskim?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Osoba przebywająca na terenie Polski na podstawie zgody na osiedlenie (karty stałego pobytu) może ubiegać się o nadanie obywatelstwa polskiego po upływie 5 lat domicylu (zamieszkiwania w Polsce), zgodnie z art.8 ust.1 Ustawy o obywatelstwie polskim. Obywatelstwo polskie nadaje Prezydent. Osoba pozostająca w związku małżeńskim z obywatelem polskim, która posiada kartę stałego pobytu co najmniej przez 3 lata, może uzyskać obywatelstwo polskie poprzez złożenie stosownego oświadczenia przez właściwym starostą. Istnieje jednak ograniczenie co do terminu złożenia tego oświadczenia do 6 miesięcy od uzyskania zezwolenia na osiedlenie albo 3 lata i 6 miesięcy od zawarcia związku małżeńskiego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: