e-prawnik.pl Porady prawne

Sądy administracyjne

10 Artykułów


5 Informacji


21 Pytań i odpowiedzi


6 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Kontrola legalności działania administracji publicznej

  "Jak doprowadzić do skontrolowania legalności decyzji administracyjnej?"

  Kontrola legalności działania administracji publicznej
 • Skarga na bezczynność organu

  "Starosta nie przesłał mi informacji publicznej ani nie wydał decyzji odmownej. Chciałbym złożyć skargę na bezczynność organu. Do kogo się ją kieruje, jakie koszty się ponosi i czy w przypadku zastępstwa przez radcę starosta (w razie uwzględnienia (...)"

  Skarga na bezczynność organu
 • Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta

  "Statut gminy X w części udostępniania obywatelom informacji publicznej jest sprzeczny z ustawą, Art. 106 ust.1 ww. statutu umożliwia wójtowi fizyczne ograniczenie dostępu do informacji publicznej dostępnej niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, (...)"

  Sprzeczność z prawem zarządzenia wójta
 • Złożenie przez gminę skargi do WSA

  "Prezydent Miasta decyzją z marca br. ustalił opłatę adiacencką z tytułu podziału. Strona wniosła odwołanie do SKO. SKO decyzją orzekło uchylenie decyzji Prezydenta Miasta w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ (...)"

  Złożenie przez gminę skargi do WSA
 • Skarga do WSA - wysokość wpisu

  "Chcę wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Jakie są koszty sądowe?"

  Skarga do WSA - wysokość wpisu
 • Skarga do WSA

  "Gmina zaniechała wykonania czynności nakazanych prawem. Chcę w oparciu o przepisy ppsa wezwać ją do usunięcia naruszenia prawa. Nie wiem jednak - bo z przepisów to nie wynika - czy w przypadku, gdyby gmina nie dokonała czynności pomimo mojego (...)"

  Skarga do WSA