e-prawnik.pl Porady prawne

Kontrola legalności działania administracji publicznej

Pytanie:

Jak doprowadzić do skontrolowania legalności decyzji administracyjnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kontrola legalności działania administracji publicznej

29.12.2011

Organy administracji publicznej mają obowiązek działać na podstawie i w granicach prawa. Jest to podstawa zasada konstytucyjna, dodatkowo powtórzona w art. 6 Kodeksu postępowania administracyjnego. Zatem nałożenie na jednostkę obowiązku w decyzji administracyjnej musi znaleźć podstawę w przepisach prawa. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, w której nasuwają się wątpliwości co do legalności nałożonego obowiązku, można uruchomić postępowanie odwoławcze a w razie zakończenia postępowania odwoławczego niepomyślnie możliwe jest złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Uruchomienie postępowania odwoławczego będzie możliwe dopiero w przypadku wydania decyzji i w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Po tym terminie decyzja stanie się ostateczna co oznacza, że nie będzie możliwe jej wzruszenie w drodze zwykłego środka odwoławczego. Nie będzie także możliwe złożenie skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego z uwagi na wymóg uprzedniego wykorzystania środków odwoławczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ