Ostateczność decyzji

Pytanie:

"Co stanowi datę wydania decyzji ostatecznej - data jej sporządzenia, czy też data jej doręczenia?"

Odpowiedź prawnika: Ostateczność decyzji

Zasadą jest, iż wszystkie decyzje doręcza się stronom na piśmie (choć w niektórych przypadkach decyzja może być ogłoszona ustnie). Wynika z tego, iż dopiero z momentem skutecznego doręczenia takiego rozstrzygnięcia przysługują stronom określone przepisami uprawnienia, w tym możliwość odwoływania się od takich decyzji. Tak więc również w przypadku decyzji ostatecznych wszelkie konsekwencje wynikające z takich rozstrzygnięć dla stron, w tym możliwość wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu admnistracyjnego, biegną od momentu doręczenia takiej decyzji.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika