Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Pytanie:

"Art. 175 par. 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nakłada obowiązek sporządzania skargi kasacyjnej do NSA przez uprawnione osoby - adwokata, radcę prawnego lub inne wymienione w art. 175 par. 2 i 3 (tzw. przymus adwokacko0radcowski). Przepis ten stanowi, że wyżej wymienione osoby powinny jedynie sporządzić skargę kasacyjną. Nie nakłada obowiązku dokonywania innych czynności procesowych. Czynności procesowe mogą być wykonywane osobiście przez skarżącego. Czy przez pojęcie "sporządzenie skargi kasacyjnej" należy rozumieć również jej wniesienie do WSA przez te osoby (adwokata lub radcę prawnego) oraz uiszczenie przez te osoby wpisu sadowego? Czy też, w wypadku ich umocowania jedynie do sporządzenia skargi kasacyjnej, obowiązek ten leży po stronie skarżącego? W wypadku, gdy skargę kasacyjną wniósł do WSA osobiście skarżący bez uiszczenia wpisu sądowego, czy sąd jest zobowiązany do wezwania skarżącego do jego uiszczenia pod rygorem nie rozpatrzenia sprawy? Na konto którego sądu (WSA czy NSA) należy uiścić wpis sądowy?"

Odpowiedź prawnika: Skarga kasacyjna-przymus adwokacko-radcowski

Określony w art. 175 par. 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przymus adwokacko-radcowski odnosi się wyłącznie do sporządzenia skargi kasacyjnej. Oznacza to, że skargę może wnieść strona osobiście, również sama strona może występować w postępowaniu przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Jeżeli więc przedmiotem umowy między skarżącym a adwokatem lub radcą było tylko sporządzenie skargi, wówczas obowiązek wniesienia skargi spoczywa na skarżącym. Jeżeli strona wnosząca skargę kasacyjną nie uiściła od niej wpisu, Sąd wezwie stronę do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W wezwaniu Sąd oznaczy rachunek bankowy, na który będzie można wpłacić kwotę tytułem wpisu. W przypadku skargi kasacyjnej będzie to rachunek Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Michał Włodarczyk

Radca prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika