Związanie organu wyrokiem WSA

Pytanie:

"W kilku odrębnych postępowaniach odmówiono m.in. wznowienia postępowania o pozwolenie na budowę na wniosek strony, oraz wszczęcia postępowania o unieważnienie tego pozwolenia na budowę. Za każdym razem powodem odmowy było to, że nie byłem stroną w postępowaniu o ww. Pozwolenie. Po mojej skardze do WSA sąd wydał wyrok, w którym zgodził sie z moimi zastrzeżeniami, że w postępowaniu tym w ogóle nie wyznaczono stron, a więc nie można było stwierdzić, czy stroną byłem, czy nie byłem - i uchylił decyzję Wojewody podtrzymującą decyzję Starosty odmawiającą wznowienia postępowania na mój wniosek. Wprawdzie sąd nie mógł wypowiadać się na temat tego, czy stroną byłem, bo mój status zostanie ustalony we wznowionym postępowaniu, jednak z uzasadnienia wyroku wynika jednoznacznie, że stwierdzenie urzędu, iż stroną nie byłem - jest bezpodstawne (o ile wyrok WSA nie zostanie skasowany przez NSA). Tak czy inaczej czekają mnie dwa etapy: rozpatrzenie kasacji przez NSA i, jeśli zostanie ona oddalona, ustalenie we wznowionym postępowaniu mojego statusu strony. Odrzucenie kasacji będzie oznaczać, że argument, iż nie byłem stroną w postępowaniu o pozwolenie na budowę jest bezpodstawny i w tej kwestii sprawa wyjaśni się szybko. Ustalenie strony we wznowionym postępowaniu będzie ciągnąć się bardzo długo - Starostwo jest organem bardzo "kreatywnym". Czy znaczenie wyroku WSA (zakładam, że utrzymanego przez NSA) stwierdzającego, że w postępowaniu o pozwolenie na budowę nie ustalono zgodnie z prawem stron, a więc nie wykazano, że nie byłem stroną tego postępowania, przenosi się na inne postępowania, w których stosowano podważony przez WSA argument, czy też w sprawie każdej decyzji opartej na tym argumencie muszę przeprowadzić takie samo postępowanie i otrzymać takie same wyroki? Czy, jeśli próbując wzruszyć inne decyzje oparte na tym argumencie, powołam się na wyrok WSA, urzędy mają obowiązek uwzględnić go "z urzędu", czy też mogą sprawę przedłużać i czekać, aż złożę kolejne skargi? Podkreślam, że w przypadku trzech odrębnych kwestii dotyczących postępowań w sprawie tej samej inwestycji wydano trzy odrębne decyzje "odmowne" oparte dokładnie na tej samej, zakwestionowanej wyrokiem WSA podstawie. "

Odpowiedź prawnika: Związanie organu wyrokiem WSA

Zgodnie z art. 153 ustawy  ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Pod pojęciem „sprawa” należy rozumieć konkretne postępowanie wszczęte i zakończone rozstrzygnięciem. Zatem, w innej sprawie można powołać się na przedmiotowy wyrok, jednakże organ administracyjny nie będzie nim związany, choć oczywiście, w przypadku nie zastosowania się może narazić się na ponowną przegraną.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika