e-prawnik.pl Porady prawne

Gmina

46 Artykułów


134 Informacji


236 Pytań i odpowiedzi


26 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Świadczenia z pomocy społecznej

  "Wystąpiłem do opieki społecznej o udzielenie pomocy finansowej i rzeczowej w związku ze złą sytuacja materialna i ewidentną potrzebą poprawienia funkcjonowania rodziny: trójka dzieci 7, 12 i 15 lat oraz ojciec rolnik z bardzo małym dochodem, (...)"

  Świadczenia z pomocy społecznej
 • Informacja publiczna a umowa handlowa

  "Zwróciłem się do Burmistrza o udostępnienie mi, w ramach dostępu do informacji publicznej, umowy zawartej przez Urząd Miasta z firmą X na pracę o charakterze usługowym. Uzyskałem pisemną odpowiedź (nie jest to decyzja administracyjna), (...)"

  Informacja publiczna a umowa handlowa
 • Zamiana nieruchomości

  "Gmina zamierza dokonać zamiany nieruchomości ze Skarbem Państwa. Czy konieczne jest podanie do publicznej wiadomości wykazu, o którym mowa w ustawie o gospodarce nieruchomościami, w którym wymienione zostaną działki przeznaczone do zamiany?"

  Zamiana nieruchomości
 • Trwały zarząd

  "Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała Rady Miejskiej?"

  Trwały zarząd
 • Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

  "Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż przedmiotowej działki w drodze bezprzetargowej, (...)"

  Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości
 • zmiana w ewidencji gruntów i budynków

  "Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana właściciela nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków może być dokonana (...)"

  zmiana w ewidencji gruntów i budynków