Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Pytanie:

"Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż przedmiotowej działki w drodze bezprzetargowej, przyjmując jako podstawę prawną treść Art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Działka komunalna jest pozbawiona dojazdu do drogi publicznej i położona jest w drugiej linii zabudowy. W poprzednich latach podobne wnioski moich sąsiadów były załatwiane pozytywnie. Obecnie gmina odmawia mi sprzedaży bezprzetargowej twierdząc że zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sprzedaż działku musi się odbyć w drodze przetargu ograniczonego do właścicieli działek sąsiadujących. Twierdzi również że 16 arów - pomimo braku dojazdu - spełnia kryteria odrębnej działki budowlanej. Czy treść Art 37 ust. 2 pkt 6 stanowi dostateczną podstawę prawną do zakupu działki w drodze bezprzetargowej, zakładając również hipotetycznie, że po jej nabyciu dokonam podziału geodezyjnego w celu podzielenia całości na dwie odrębne posesje z których każda będzie już wówczas posiadała dojazd do drogi?"

Odpowiedź prawnika: Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej; stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej części nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Odnosząc się do stanowiska gminy należy zauważyć, iż jak wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 12 listopada 2009 r. (II SA/Bk 301/2009, http://orzeczenia.nsa.gov.pl), dla możności zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym nie jest wystarczającym motywem mała powierzchnia działki, która nawet z pewnością nie nadaje się do samodzielnego zagospodarowania przez Gminę. Zgodnie bowiem z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 7 lipca 2010 r. (IV SA/Po 230/2010, http://orzeczenia.nsa.gov.pl): Bezprzetargowa sprzedaż na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami wchodzi w rachubę jedynie wtedy, gdy tylko jedna osoba może być zainteresowana kupnem. Wtedy organizowanie przetargu nie miałoby sensu. Jeśli jednak zainteresowanych może być więcej i sprzedawana nieruchomość lub część nieruchomości może mieć związek funkcjonalny z więcej niż jedną nieruchomością przyległą, taki tryb sprzedaży jest niedopuszczalny. W konsekwencji, jeżeli nabycie działki może skutkować poprawieniem warunków nie jednej nieruchomości przyległej, ale przynajmniej dwóch, to w takim przypadku powinien być przeprowadzony przetarg. Powyższe stanowisko znalazło również odzwierciedlenie w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 6 marca 2009 r. (II CSK 589/2008, LexPolonica nr 2013932) i w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2006 r. (IV CSK 98/2006, LexPolonica nr 412446).

Mając powyższe na uwadze należy zatem zauważyć, iż stanowisko gminy może być prawidłowe, jeżeli zbywana nieruchomość może poprawiać warunki gospodarowania nie tylko Pana nieruchomości, lecz także innych nieruchomości przyległych, a ponadto gdy działka może być uznana możliwą do odrębnego zagospodarowania.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika