Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

Pytanie:

"Od 1 stycznia zamierzam zatrudnić pracownika socjalnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Jakie powinien posiadać wykształcenie kandydat?"

Odpowiedź prawnika: Kwalifikacje zawodowe pracownika socjalnego

 

Kwalifikacje pracowników socjalnych określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) w art. 116 ust. 1. Zgodnie z tym przepisem pracownikiem socjalnym może być osoba, która posiada:

  • dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny (dotyczy to absolwentów szkół policealnych, które obecnie już nie prowadzą naboru na kierunek pracownik socjalny),

  • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych (kolegia te przejęły kształcenie pracowników socjalnych od szkół policealnych),

  • dyplom wyższej szkoły zawodowej o specjalności praca socjalna,

  • ukończone studia wyższe o specjalności praca socjalna na jednym z kierunków: pedagogika, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie - należy zwrócić uwagę, że zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Pracy na w/w specjalność, nie może to być np. "pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca socjalna”, „pracownik socjalny”, „służby socjalne”  „polityka socjalna”.

Ponadto proszę pamiętać, że uprawnień do wykonywania zawodu pracownik socjalny nie daje ukończenie studiów podyplomowych.

Art. 156 ust. 3 ustawy dodatkowo stanowi, iż zawód pracownika socjalnego mogą wykonywać osoby, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do 31 października 2007 r.) ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia. Dotyczy to osób, które w dniu 1 maja 2004 r. kontynuowały studia magisterskie na w/w kierunkach. Przepis nie dotyczy osób, które studia magisterskie na w/w kierunkach ukończyły przed wejściem w życie nowej ustawy o pomocy społecznej (tj. przed dniem 1.05.2004r.) i nie podjęły pracy na stanowisku pracownika socjalnego do dnia 30 kwietnia 2004 roku. Przepis nie dotyczy także osób, które kontynuują studia licencjackie na w/w kierunkach.

Uprawnienia do wykonywania zawodu zachowują osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (1 maja 2004 r.) były zatrudnione na stanowisku pracownika socjalnego na podstawie wcześniejszych przepisów.

Zawód pracownika socjalnego mogą także wykonywać osoby:

  • zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy (1 maja 2004 r.) na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 3,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy ukończą studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia i uzyskają tytuł licencjata - dotyczy to osób, które w dniu wejścia w życie ustawy (1 maja 2004 r.) kontynuowały studia licencjackie

  • zatrudnione przed dniem wejścia w życie ustawy na stanowisku aspiranta pracy socjalnej, które w okresie 5,5 roku od dnia wejścia w życie ustawy (czyli do dnia 31 października 2009 roku) ukończą studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia - dotyczy do osób, które w dniu wejścia w życie ustawy (1 maja 2004 r.) kontynuowały studia magisterskie.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika