image

Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. 2005 r., Nr 167, poz. 1399) Minister Zdrowia w rozporządzeniu z dnia 10 marca 2006 r. (Dz. U. 2005 r., Nr 56, poz. 396) określił wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej. Poblikujemy go poniżej. Obszar ochrony uzdrowiskowej to obszar spełniający następujące warunki: posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach leczniczych na zasadach określonych w ustawie, posiada klimat o właściwościach leczniczych potwierdzonych na zasadach określonych w ustawie, spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska wymagania w stosunku do środowiska, posiada infrastrukturę techniczną w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę odpadami, i któremu został nadany status obszaru ochrony uzdrowiskowej.

Pobierz darmowy wzór:

Musisz być , aby pobrać wzór


image

Wzorcowy statut obszaru ochrony uzdrowiskowej - pobierz dokument

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne