Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

Pytanie:

Czy dyrektor szkoły może uczniom zabronić wnoszenia na teren szkoły telefonów komórkowych? Proszę o podstawę prawną. Czy prawo zezwala uczniowi na używanie telefonu komórkowego na terenie szkoły?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 60 ustawy o systemie oświaty takie kwestie, jak prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły czy organizacja szkoły należą do materii statutowej. Natomiast żadne przepisy nie precyzują, jakie obowiązki mogą być nakładane na uczniów szkoły, gdyż jak wyżej wskazano – reguluje to statut.

Statut powinien zawierać postanowienia, które wskazują cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska oraz sposób wykonywania zadań szkoły, z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. Zakaz wnoszenia telefonów komórkowych na teren szkoły może być podyktowany na przykład kwestiami wychowawczymi, podobnie jak się to ma z mundurkami obowiązującymi uczniów na terenie szkoły, a które często maja na celu zniwelowanie różnic w ubiorze uczniów wynikających z różnej sytuacji majątkowej. Wydaje się jednak, iż warto byłoby ustalić miejsce depozytu telefonów. Posiadanie przez dziecko telefonu może być bowiem konieczne np, gdy rodzice umawiając się z dzieckiem, czy odbiorą je ze szkoły albo, gdy dziecko chodzi zaraz  po szkole na dodatkowe zajęcia i w razie potrzeby musi mieć jakiś kontakt z rodzicami.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

koneser

9.9.2012 19:59:12

Re: Używanie telefonów komórkowych na terenie szkoły

Bezpieczne użytkowanie telefonu komórkowego - wynalazek "Shangri-La" strona www.magiccardboard.com


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 27.9.2019

  Legitymacje szkolne i świadectwa ukończenia szkoły uczniowie mogą odbierać osobiście

  Już obowiązują przepisy znowelizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzenia, w którym zostały określone m.in. zasady odbioru oraz potwierdzania odbioru legitymacji i świadectw (...)

 • 1.9.2017

  Jak polskie dzieci mogą korzystać z krajowej edukacji za granicą?

  MEN stworzyło rozwiązania zapewniające polskim dzieciom naukę języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów w języku polskim, jak i kontynuację nauki w Polsce, (...)

 • 12.6.2019

  Lekcje w szkołach a upały

  Przepisy oświatowe wprost nie wskazują górnej granicy temperatury, która warunkuje zawieszenie zajęć w szkołach czy placówkach. Dyrektor może za zgodą organu prowadzącego (...)

 • 14.12.2004

  \"Korzyści\" zawodu nauczyciela

  Dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 8% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe. Z odpisu na zakładowy fundusz (...)

 • 27.4.2018

  Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen i e-legitymacje

  Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, już od września 2018 r., szkoły będą mogły wydawać uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach – odpowiednio legitymacje (...)