Ochrona środowiska a ochrona przyrody

Pytanie:

Departament ochrony przyrody jest częścią Ministerstwa Ochrony Środowiska. Czy pojęcie "przepisy dotyczące ochrony środowiska" obejmuje wyłacznie przepisy ujęte w Ustawie Prawo ochrony środowiska i przepisy, do których ta ustawa odwołuje się wprost, czy też obejmuje również przepisy Ustawy o ochronie przyrody?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Regulacje ustawy prawo o ochronie środowiska mają zastosowanie do środowiska jako całości jak i jego części, choćby ochrona ta była uregulowana odrębną ustawą. Ustawa ta ma zastosowanie do wszelakich działań dotyczących ochrony środowiska.

Rozważając, czy dany przepis jest przepisem z zakresu prawa ochrony środowiska, należy brać pod uwagę definicję ochrony środowiska zawartą w ustawie o ochronie środowiska.  Zgodnie z art. 3 ust. 13 tej ustawy, przez ochronę środowiska rozumie się podjęcie lub zaniechanie działań, umożliwiające zachowanie lub przywracanie równowagi przyrodniczej. Ochrona ta polega w szczególności na:  

 • racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,  
 • przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom,  
 • przywracaniu elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Przepisy ustawy o ochronie przyrody należą do przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

ELZBIETA ZEGLICKA

10.9.2012 13:28:25

Re: Ochrona środowiska a ochrona przyrody

BARDZO PROSZE O INTERWENCJE W SPRAWIE WYCINKI ZDROWYCH DRZEW NA MOIM OSIEDLU ZLOCIEN W KRAKOWIE TO SKANDAL NA TYCH DRZEWACH BYLY GNIAZDA PTAKOWI MIESZKALY SOWY .TA WYCINKA JEST ROBIONA .PRZEZ ZARZAD SPOLDZIELNI SNIESZKA BEZ POROZUMIENIA Z MIESZKANCAMI !!! RATUJCIE NASZA ZIELEN TO SA PIEKNE TOPOLE GALEZIE MAJA POOBCINANE NIKOMU NIE ZAGRAZAJA SA DALEKO OD BLOKOW I PARKINGOW !!! KOMU ONE PRZESZKADZAJA ??? CHYBA NASZEJ SPOLDZIELNI WSTYD MI ZA GLUPOTE NASZEJ SPOLDZIELNI SNIESZKA JEDYNIE W WAS RATUNEK OD GLUPOTY LUDZKIEJ !!! SERDECZNIE WAS POZDRAWIAM KOCHAM PRZYRODE I LONO NATURY. ZASMUCONA MIESZKANKA TEGO OSIEDLA ZLOCIEN W KRAKOWIE --ZOSTANIE NAM TYLKO BETON I HUTA KTORA NAS TRUJE Z POWAZANIEM ELZBIETA ZEGLICKA . BYLY PRACOWNIK TELEWIZJI KRAKOWSKIEJ .


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.12.2017

  Konsolidacja zarządzania środowiskiem?

  Rządowy projekt zakłada zwiększenie efektywności i skuteczności działania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) i regionalnych dyrektorów ochrony środowiska (RDOŚ). Nie (...)

 • 26.1.2019

  Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologiczna

  Rządowy projekt dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej.

 • 30.5.2017

  Trudniej wyciąć drzewo...

  Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody wprowadza przepisy, które będą dawały możliwość weryfikacji, czy wycinka drzew oraz krzewów była przeprowadzona w celach niezwiązanych z działalnością (...)

 • 17.7.2018

  Autorskie prawa osobiste na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dalej u.p.a.p.p.) nadaje autorom uprawnienia osobiste i majątkowe. Pierwsze z wyżej wymienionych mają za zadanie chronić więź twórcy z utworem. (...)

 • 22.1.2019

  Zmiana dotycząca opłaty emisyjnej

  Nowelizacja zaktualizowała kody w Nomenklaturze Scalonej (CN), zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej. Usuwa tym samym wątpliwość co do możliwości poboru opłaty emisyjnej od dnia 1 stycznia (...)