Komandytariusz spoza obszaru UE

Pytanie:

Chcę założyć spółkę komandytową. Komandytariuszem ma być osoba spoza obszaru UE. Czy są jakieś przeszkody, aby taka osoba była komandytariuszem w spółce? Jakie ewentualnie warunki powinien spełniać komandytariusz?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby osoba posiadająca obywatelstwo inne niż polskie została komandytariuszem w spółce komandytowej. Przepisy obowiązującego prawa nie wprowadzją w tym zakresie ograniczeń. Dokumenty pochodzące od komandytariusza - osoby nie posiadającej polskiego obywatelstwa kierowane np. do Krajowego Rejestru Sądowego muszą w tym celu być przetłumaczone na język polski i złożone do sądu w oryginałach z poświadczonym tłumaczeniem na język polski.

Komandytariuszem stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych może być osoba fizyczna, w tym także osoba nie mająca zdolności do czynności prawnych, za którą działa jej przedstawiciel ustawowy lub osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych, która może działać sama. Przy podejmowaniu jednak czynności prawnych polegających na zaciągnięciu zobowiązania lub rozporządzeniu mieniem potrzebna jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego. Komandytariuszem może być również osoba prawna, przedsiębiorstwo państwowe, inna spółka handlowa.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Spółka komandytowa - Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

  Jeżeli posiadasz czas, umiejętności oraz pomysł na zrealizowanie danego przedsięwzięcia a Twój znajomy posiada kapitał który chciałby korzystnie ulokować to wówczas możecie (...)

 • Charakterystyka spółki komandytowej

  Spółka komandytowa jako spółka osobowa jest podmiotem praw i obowiązków zaciągniętych w jej imieniu. Może ona we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania. (...)

 • Marynarze bez PIT

  Zasadniczym celem nowelizacji jest poszerzenie zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych dochodów marynarzy (obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw należącego (...)

 • Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowej

  Spółka komandytowa jako handlowa spółka osobowa jest podmiotem praw i obowiązków nabytych i zaciągniętych w jej imieniu przez osoby do tego uprawnione. Spółka odpowiada (...)

 • Jak założyć spółkę komandytową?

  Spółka komandytowa może zostać założona zarówno przez osoby fizyczne jak i przez osoby prawne np. spółki akcyjne czy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawą (...)

NA SKÓTY