Wybory prezesa spółdzielni

Pytanie:

Czy wszyscy członkowie spółdzielni mieszkaniowej mają prawo decydować o wyborze prezesa i wiceprezesa, czy dokonuje tego ktoś inny?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze zasady i tryb powoływania i odwoływania członków organów spółdzielni określa statut spółdzielni. Dlatego też w pierwszej kolejności należy zapoznać się z postanowieniami statutu w tym zakresie. Jeżeli statut milczy na ten temat, to zgodnie z ustawą (art. 49 § 2) zarząd wybierany jest przez walne zgromadzenie członków spółdzielni lub przez radę nadzorczą spółdzielni. Natomiast walne zgromadzenie członków spółdzielni jest najwyższym organem spółdzielni, składającym się z wszystkich członków spółdzielni. Jednakże statut spółdzielni może stanowić, że w razie przekroczenia określonej liczby członków spółdzielni, na walnym zgromadzeniu członków spółdzielni będą reprezentować przedstawiciele.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: