Prawo mieszkaniowe: Spółdzielnia - Porady prawne

Termin odpowiedzi na pismo członka spółdzielni

Domowników nie było w mieszkaniu podczas odczytu liczników ogrzewania. Spółdzielnia obciążyła właścicieli mieszkania ryczałtowym obciążeniem za ogrzewanie a na napisane odwołanie odpowiedziała (...)

Odrębna własność lokalu a czynsz

Czy w momencie zaistnienia odrębnej własności w miejsce własnościowego mieszkania spółdzielczego ustaje opłata czynszu?

Obowiązki spółdzielni mieszkaniowej w zakresie remontów

Jestem właścicielem spółdzielczego mieszkania z tarasem. Na tarasie leżała tylko papa. Położyłem drewnianą podłogę. Spółdzielnia twierdzi, że zrobiłem to bezprawnie, ale sama nie chce nic (...)

Tryb uchylenia uchwały zarządu spółdzielni

Proszę przedstawić tryb postępowania i podstawę prawną uchylenia uchwały Zarządu. Zarząd Spółdzielni na wniosek lokatora z dn. 19.12.2006 r. posiadającego lokatorskie spółdzielcze prawo do (...)

Warunki uzyskania mieszkania spółdzielczego

Jakie warunki należy spełniać aby starać się o przyznanie mieszkania spółdzielczego?

Organizacja tzw. najmu hotelowego a zgoda spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Niektórzy z właścicieli mieszkań wynajmują je na krótkie okresy (tzw. najem hotelowy) czerpiąc z tego dochody. Czy tego typu działalność, tj. zmiana (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Na walne zebrania Spółdzielni mieszkaniowej przychodzi znikoma ilość członków. Ta niewielka garstka osób decyduje o losach kilku tysięcy nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni - często (...)

zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Grunty spółdzielni mieszkaniowej zapisane są w kilku księgach wieczystych . Grupa mieszkańców uzurpuje sobie prawo do wyłącznego korzystania i dysponowania parkingiem znajdującym się przy ich (...)

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Funkcje rady nadzorczej w spółdzielni

Jakie zadania wypełnia rada nadzorcza spółdzielni?

Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 26. § 1. stanowi że: Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym (...)

Prawa dziecka do mieszkania lokatorskiego

W przydziale mieszkania spółdzielczo- lokatorskiego podkreślono, iż dziecko ma obowiązek w nim zamieszkać. Tym samym oznacza to, że prawo do tego mieszkania posiada. W chwili obecnej dziecko uzyskało (...)

Wydatkowanie środków z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej

Czy przepis art. 4 4[1] o spółdzielniach mieszkaniowych odnosi się również do zasad wydatkowania środków na remonty budynków?

Zbycie wkładu budowlanego bez równoczesnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Czy jest możliwe zbycie wkładu budowlanego, bez równoczesnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Podejmowanie decyzji dotyczącej spółdzielni mieszkaniowej

Jaki organ spółdzielni mieszkaniowej jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczącej jej działania?

Pierwszeństwo nabycia lokalu w przetargu organizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową

Kto ma pierwszeństwo nabycia lokalu w przetargu organizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową?

Rozporządzenie udziałem w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Czy można rozporządzać udziałem w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu?

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Jak należy definiować spółdzielnię mieszkaniową?

Kompetencje zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Jakie są kompetencje zarządu w spółdzielni mieszkaniowej?

Skutki ustanowienia odrębnej własności lokali w spółdzielni mieszkaniowej

Jakie skutki w zakresie zarządu nieruchomością wspólną powoduje wyodrębnienie w spółdzielni mieszkaniowej lokali własnościowych?

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

W jakich przypadkach można pozbawić członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Kto, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ma roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?

Kto, w wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, ma roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa (...)

Jakie są warunki wypłaty wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu?

Jakie są warunki wypłaty wkładu mieszkaniowego w przypadku wygaśnięcia lokatorskiego prawa do lokalu?

Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

Jak długo trwa kadencja rady nadzorczej w spółdzielni?

Zakaz łączenia funkcji w organach spółdzielni

Czy istnieją jakieś zakazy co do łączenia funkcji przez jedna osobę w organach spółdzielni i organach innych jednostek organizacyjnych?

Organizacja i funkcjonowanie spółdzielni

Czym charakteryzuje się jednostka organizacyjna w formie spółdzielni?

Czy prezes spółdzielni mieszkaniowej musi posiadać licencję zarządcy nieruchomości ?

Czy prezes spółdzielni mieszkaniowej musi posiadać licencję zarządcy nieruchomości ?

Status prawny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Jaki status prawny ma spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu?

Legitymacja wspólnoty mieszkaniowej do dochodzenia odszkodowania za wady części wspólnej

Czy wspólnota mieszkaniowa posiada legitymacje do dochodzenia odszkodowania za wady części wspólnej?

Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, w przypadku nakazu eksmisji członka spółdzielni mieszkaniowej

Na kim ciąży obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego, w przypadku nakazu eksmisji członka spółdzielni mieszkaniowej?

Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji przez członka zarządu spółdzielni

Czy złożenie rezygnacji przez członka zarządu spółdzielni mieszkaniowej z pełnionej przez niego funkcji ( na podstawie umowy zlecenia ), jest wiążące dla spółdzielni? Czy w takim przypadku (...)

przetarg na spółdzielskie lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Czy spółdzielnia mieszkaniowa musi ogłaszać przetarg po wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego?

Niezgodny z rzeczywistością wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym a odpowiedzialność za nieprawdziwe dane

Prezes zarządu spółdzielni złożył rezygnację z pełnionej przez siebie funkcji. Jednakże mimo to został wpisany do KRS jako Prezes ( sąd nie otrzymał dokumentu rezygnacji ). W jaki sposób można (...)

Własność środków wpłacanych na remonty

Czyją własnością są środki wpłacane na przyszłe remonty?

Odpowiedzialność solidarna za opłaty na rzecz utrzymania nieruchomości

Czy art. 4 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest podstawą odpowiedzialności solidarnej za opłaty na rzecz utrzymania nieruchomości pomiędzy osobami, którym przysługuje spółdzielcze (...)

Przepisy dotyczące pełnomocnika dla spadkobierców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Czy art. 179 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczący obowiązku wyznaczenia pełnomocnika dla spadkobierców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wyłącza przepisy Kodeksu Cywilnego (...)

Rada nadzorcza spółdzielni

Walne zgromadzenie członków spółdzielni obraduje raz na rok, natomiast rada nadzorcza raz na 3 - 4 tygodnie. Toczą się tam ważne dyskusje z udziałem członków zarządu. Spółdzielnia nie ma (...)

Co zrobić z najemcą,który nie płaci czynszu spółdzielni mieszkaniowej

Wynająłem mieszkanie. Niestety najemca nie płaci opłat do spółdzielni mieszkaniowej. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Boję się, że mogę przez to pójść do więzienia?

Tani wykup mieszkań spółdzielczych

Czy możliwy jest w chwili obecnej tzw. tani wykup mieszkań spółdzielczych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika