Prawo mieszkaniowe: Spółdzielnia - Porady prawne

Tryb uchylenia uchwały zarządu spółdzielni

Proszę przedstawić tryb postępowania i podstawę prawną uchylenia uchwały Zarządu. Zarząd Spółdzielni na wniosek lokatora z dn. 19.12.2006 r. posiadającego lokatorskie spółdzielcze prawo do (...)

Warunki uzyskania mieszkania spółdzielczego

Jakie warunki należy spełniać aby starać się o przyznanie mieszkania spółdzielczego?

Organizacja tzw. najmu hotelowego a zgoda spółdzielni

Jestem członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Niektórzy z właścicieli mieszkań wynajmują je na krótkie okresy (tzw. najem hotelowy) czerpiąc z tego dochody. Czy tego typu działalność, tj. zmiana (...)

Spółdzielnia mieszkaniowa - zaskarżenie uchwały

Na walne zebrania Spółdzielni mieszkaniowej przychodzi znikoma ilość członków. Ta niewielka garstka osób decyduje o losach kilku tysięcy nieobecnych na zebraniu członków spółdzielni - często (...)

zarządzanie spółdzielnią mieszkaniową

Grunty spółdzielni mieszkaniowej zapisane są w kilku księgach wieczystych . Grupa mieszkańców uzurpuje sobie prawo do wyłącznego korzystania i dysponowania parkingiem znajdującym się przy ich (...)

Zamiana

Posiadam mieszkanie własnościowe (wspólnota mieszkaniowa mieszkań komunalnych) chciałabym je zamienić na inne większe, ale nie mogę tego zrobić na mieszkanie komunalne ponieważ posiadam jeszcze (...)

Funkcje rady nadzorczej w spółdzielni

Jakie zadania wypełnia rada nadzorcza spółdzielni?

Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 26. § 1. stanowi że: Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym (...)

Prawa dziecka do mieszkania lokatorskiego

W przydziale mieszkania spółdzielczo- lokatorskiego podkreślono, iż dziecko ma obowiązek w nim zamieszkać. Tym samym oznacza to, że prawo do tego mieszkania posiada. W chwili obecnej dziecko uzyskało (...)

Wydatkowanie środków z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej

Czy przepis art. 4 4[1] o spółdzielniach mieszkaniowych odnosi się również do zasad wydatkowania środków na remonty budynków?

Zbycie wkładu budowlanego bez równoczesnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Czy jest możliwe zbycie wkładu budowlanego, bez równoczesnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu?

Podejmowanie decyzji dotyczącej spółdzielni mieszkaniowej

Jaki organ spółdzielni mieszkaniowej jest uprawniony do podejmowania decyzji dotyczącej jej działania?

Pierwszeństwo nabycia lokalu w przetargu organizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową

Kto ma pierwszeństwo nabycia lokalu w przetargu organizowanym przez spółdzielnię mieszkaniową?

Rozporządzenie udziałem w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu

Czy można rozporządzać udziałem w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu?

Spółdzielnia, mieszkaniowa - definicja

Jak należy definiować spółdzielnię mieszkaniową?

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika