Wysokość ryczałtu za wodę w spółdzielni

Pytanie:

"Czy Rada Nadzorcza może dowolnie określić wysokość ryczałtu za wodę przypadającą na jedną osobę zamieszkującą w spółdzielczym własnościowym lokalu mieszkalnym? Jeżeli tak, to jaka jest górna granica tego ryczałtu?"

Odpowiedź prawnika: Wysokość ryczałtu za wodę w spółdzielni

Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.

Wysokość ryczałtu jest ustalana w oparciu o prognozę. Opłata ta może być rozłożona równomiernie na wszystkich właścicieli lub nierównomiernie. Nierównomierne rozłożenie może się odbywać w oparciu o pewne kryteria jak liczba mieszkańców.

Oczywistym jest, że określenie ryczałtu w przeliczeniu na jedną osobę jest dopuszczalne. Odbywać się powinno ono w oparciu o średnie zużycie z lat poprzednich oraz prognozę sporządzoną przez organ ustalający.

Jeżeli spółdzielnia wyliczyła ryczałt za wodę 100 zł na jednego mieszkańca w kwartale prognozując zużycie wody na poziomie 15 metrów sześciennych a okaże się, że w okresie rozliczeniowym zużycie na jednego mieszkańca wynosiło 10 metrów sześciennych, wtedy spółdzielnia jest wzbogacona względem mieszkańców. Statut spółdzielni może określać co należy zrobić z nadwyżką pieniędzy w tym przypadku. Taka nadwyżka może zostać zwrócona lub zaliczona na poczet przyszłych opłat za wodę.

Należy stwierdzić, że nie ma jakiegoś górnego limitu ryczałtu – byleby nie był ten ryczałt wygórowany i powodował zbyt duże obciążenie mieszkańców.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

 • Adam 2020-01-16 17:46:35

  W budynkach wielorodzinnych zarządzanych przez spółdzielnie mieszkaniowe osobom nieposiadającym licznika wody lub mających licznik bez atestu zarząd może ustalić dowolny ryczałt. Najczęściej nie jest on ustalany przez żadne kryteria, nie jest też rozliczany. Zatem w świetle widzimisię zarządu jesteśmy bezradni i musimy płacić haracz. Kiedy ustawodawca ureguluje ten problem?

 • adam 2019-04-03 15:30:06

  Czy zgodne z prawem jest rozliczanie wody dla lokatorów SM nieopomiarowanych w oparciu o art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7.06. 2002 r. /Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 ze zm./?Czy ta ustawa ma zastosowanie do lokarorów SM?

 • Bożena 2016-08-03 18:00:17

  Otrzymałam decyzję na 6300,00, ponieważ jestem jedyną osobą w bloku , z likalem bez licznika czyli ryczałt.

 • darek 2016-05-13 07:46:30

  jak zwykle brak konkretnej odpowiedzi czy nalicznie nadpłat z głównego licznika nie łamie moich praw konstytucyjnych jak i prawa kodeksu pracy o działalnoscu gospodarczej -jaka powinna byc górna granica u mnie wyliczyli za miesiac 16 kubików da zaplaty mam 600 złotych z groszem za ubytki miedzy moim licznikiem a licznikiem wodociagów czuje sie tak ze podjezdzam np na stacje benzynowa a tam mi mówia ze wylało im sie 200 000 litrów a ze jstem ich klijentem do lita mam dopłacić 10 groszy aby wyrównac ta strate moze by tak odpowiedzi były by dokładniejsze z wyjasnieniami nie kazdy rozymie bełkot prawniczy

 • Paweł z Warszawy 2015-10-25 09:39:50

  Witam, Rozliczamy się za zużytą wodę ryczałtem według nakazu spółdzielni po 10m3 na osobę. Czy zasandym było by rozliczanie się według wskazań licznika głównego odejmując wskazania liczników w mieszkaniach opomiarowanych i po podzieleniu na tych lokatorów którzy nie są opomiarowani? W moim przekonaniu spółdzielna chce zarabiać na tych lokatorach którzy liczników nie mają.

 • Pati 2015-03-30 09:30:25

  Dostałam nowe wyliczenie opłat ze spółdzielni - w tym ryczałt za wodę /zimną!/- 105 zł za 1 osobę na m-c!/ Podwyżka 100%/Jakaś paranoja - nie wiem co z tym fantem zrobić. Za wodę i ścieki rozliczne licznikiem 5 osobowa rodzina bez oszczędzania płaci około 350 zł na 2 m-ce co daje mniej jak 50 zł/os/1 m-c. Spółdzielnia zrobiła jakieś totalne przegięcie! Czy jest na to jakaś rada?

 • Mariusz 2013-12-23 10:59:31

  Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006r. nr 123, poz.858 ze zm.), ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku - w oparciu o przeciętne normy zużycia wody. Przeciętne normy zużycia wody zostały ustalone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. z 2002r. nr 8, poz.70). Zgodnie z wym. rozporządzeniem norma zużycia wody w mieszkaniach zaopatrzonych w takie instalacje jak: wodociąg, ubikacja, łazienka, lokalne źródło ciepłej wody (piecyk węglowy, gazowy - gaz z butli, elektryczny, bojler), wynosi 3m3 / mieszkańca / miesiąc (tabela nr 1, wiersz 4).

 • usłużny niewolnik 2012-12-29 20:52:18

  A czy sam wynalazek ryczałtu jest w ogóle zgodny z prawem? Może tu pan radca odpowie uprzejmie? Bo o logice i zwykłej ludzkiej przyzwoitości nie wspomnę (naruszanie prywatności mieszkańców). Ryczałt oznacza ni mniej, ni więcej, jak siedzenie w domu i pokorne czekanie aż inkasent raczy przyjść. A może nie każdy lubi obcego do domu wpuszczać. Poza tym, nie można wyjechać, bo zaraz spółdzielnia przerzuci nas na droższy ryczałt. To się dopiero nazywa pochwała niewolnictwa. Żyjemy w raju dla legalnych złodziei.

 • slawek 2012-08-09 10:35:56

  po co kiedyś zakładaliśmy wodomierze a teraz każą nam płacic za tych co nie płacą i ciągle są tylko niedopłaty to normalne oszukaństwo i w umowie każą podpisac że zgadzamy się płacic tak jak im się podoba czy można coś z tyhm zrobic.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika