Termin odpowiedzi na pismo członka spółdzielni

Pytanie:

"Domowników nie było w mieszkaniu podczas odczytu liczników ogrzewania. Spółdzielnia obciążyła właścicieli mieszkania ryczałtowym obciążeniem za ogrzewanie a na napisane odwołanie odpowiedziała negatywnie po ponad 6 tygodniach. Czy jest jakiś okres w ciągu którego spółdzielnia musi odpowiedzieć na pismo właściciela mieszkania aby odpowiedź spółdzielni była wiążąca dla właściciela? "

Odpowiedź prawnika: Termin odpowiedzi na pismo członka spółdzielni

Zgodnie z art. 32 prawa spółdzielczego (w sprawach nieuregulowanych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych stosuje się do nich tą właśnie ustawę): § 1. Statut może stanowić, że w określonych w nim sprawach między członkiem a spółdzielnią, członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwały organu spółdzielni do innego wskazanego w statucie organu spółdzielni w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. W tym wypadku statut powinien określać zasady i tryb postępowania wewnątrzspółdzielczego, a w szczególności terminy wniesienia i rozpatrzenia odwołania.

Z przepisu tego wynika, iż o istnieniu tzw. postępowania wewnątrzspółdzielczego (w drodze którego członek spółdzielni może kwestionować decyzje tej spółdzielni), o jego przebiegu,  o terminach na rozpatrzenie odwołania przez spółdzielnię rozstrzyga statut spółdzielni (tzn. w konkretnej spółdzielni takie postępowanie może w ogóle nie występować). Zatem aby uzyskać informację na ten temat należy zapoznać się ze statutem konkretnej spółdzielni. Należy tylko podkreślić, iż postępowanie to, nawet jeśli w danej spółdzielni występuje, to dotyczy jedynie stosunku spółdzielnia - spółdzielca, nie dotyczy zaś innych osób (np.: właścicieli lokali w spółdzielni mieszkaniowej, nie będących członkami spółdzielni). Po drugie postępowanie to zgodnie z art. 32 prawa spółdzielczego dotyczyć ma uchwał organów spółdzielni (zarząd, walne zgromadzenia), tu zaś mamy do czynienia z czynnością techniczną, jaką jest ustalenie wysokości należnej opłaty.

Jako że opłaty powinny odpowiadać zużyciu środka podlegającego opłacie (tu energii cieplnej), to wydaje nam się, iż jeśli w razie kolejnej kontroli licznika (kiedy kontrolerowi uda się zastać jakiegoś domownika) zostanie ustalone, że w wyniku przyjęcia stawki ryczałtowej doszło do nadpłaty z Państwa strony, to powinno zostać to uwzględnione przy ustalaniu wysokości następnych opłat.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika