Przepisy dotyczące pełnomocnika dla spadkobierców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Pytanie:

Czy art. 179 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych dotyczący obowiązku wyznaczenia pełnomocnika dla spadkobierców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wyłącza przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące działu spadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 179 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych nie wyłącza zastosowania przepisów dotyczących działu spadku, zawartych w kodeksie cywilnym (art. 1035 i następne tej ustawy).

Zgodnie z art. 1035 kc do działu spadku w kwestiach nieuregulowanych w tym i następnych przepisach stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Wyznaczenie pełnomocnika umocowanego do zbycia (nie przekształcenia go we własność) wspólnego prawa (w tym przypadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) jest niewątpliwie czynnością przekraczającą zakres czynności zwykłego zarządu (gdyż wykracza poza zakres czynności związanych z bieżącą eksploatacją, wykonywaniem tego prawa, powoduje bowiem jego utratę przez współuprawnionych). Stąd też zgodnie z art. 199 kodeksu cywilnego do ustanowienia takiego pełnomocnika konieczna byłaby zgoda wszystkich współuprawnionych, a zatem jego wyznaczenie nie byłoby możliwe wbrew woli jednego z nich. Jeżeli mimo to pozostali spadkobiercy wyznaczyli by takiego pełnomocnika, który następnie dokonałby czynności zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, to taka czynność powinna zostać uznana za nieważną, ze względu na naruszenie przepisów o zarządzie wspólnym prawem (art. 199 w zw. z art. 1035 kodeksu cywilnego).

Kompetencji takiej nie powinien mieć również pełnomocnik wyznaczony postanowieniem sądu, wydanym po upływie rocznego terminu. Pełnomocnik ustanowiony przez spadkobierców bądź sąd ma z mocy art. 176 ustawy o spółdzielniach jedynie kompetencję do zawarcia umowy o przekształcenie prawa spółdzielczego w odrębną własność Lokalu.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Elżbieta

5.3.2018 21:2:58

Re: Przepisy dotyczące pełnomocnika dla spadkobierców spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Witam ! co oznacza odrębną własność lokalu, jest spór dlaczego wybrany pełnomocnik przez spadkobierców nabywa prawa do lokalu jako własność? z Powazaniem E.Żbik.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY