Rada nadzorcza spółdzielni

Pytanie:

Walne zgromadzenie członków spółdzielni obraduje raz na rok, natomiast rada nadzorcza raz na 3 - 4 tygodnie. Toczą się tam ważne dyskusje z udziałem członków zarządu. Spółdzielnia nie ma strony internetowej ani tablicy informacyjnej, tym niemniej rada nadzorcza nie dopuszcza do choćby biernego udziału w jej obradach. To dziwne, bo można być obecnym na posiedzeniach rad dzielnic, miast itp. a spółdzielni nie. Czy członek spółdzielni może uczestniczyć jako obserwator w obradach rady nadzorczej? Czy są przepisy zakazujące obserwowanie obrad ww. organu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przepisach ustawy Prawo spółdzielcze nie ma szczegółowej regulacji problematyki przebiegu posiedzeń rady nadzorczej spółdzielni. Co za tym idzie także kwestia udziału osób postronnych w jej posiedzeniu nie jest określona w przepisach prawnych, tak jak w przypadku organów samorządu terytorialnego. Należy bowiem wskazać, iż prawo udziału w sesjach np. rady miasta wynika wprost z przepisu ustawy (w tym wypadku z art. 11b ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym).

Z uwagi na brak regulacji ustawowej zagadnienia dopuszczalności udziału osób trzecich w posiedzeniach rady nadzorczej, kwestię tą powinien regulować statut spółdzielni. Jeśli przewiduje on możliwość uczestnictwa obserwatorów w posiedzeniu rady nadzorczej, to wówczas takie prawo przysługiwałoby członkom spółdzielni. Natomiast jeśli statut nie reguluje tej kwestii, albo też wręcz zakazuje udziału osób trzecich w posiedzeniu rady nadzorczej, wówczas członkom spółdzielni nie przysługuje prawo udziału w posiedzeniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY