e-prawnik.pl Porady prawne

Tryb uchylenia uchwały zarządu spółdzielni

Pytanie:

Proszę przedstawić tryb postępowania i podstawę prawną uchylenia uchwały Zarządu. Zarząd Spółdzielni na wniosek lokatora z dn. 19.12.2006 r. posiadającego lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu podjął uchwałę d. 03.01.2007 r. o przekształceniu prawa do lokalu na własnościowe. Zarząd wyraził też zgodę na ratalną spłatę wkładu budowlanego (zgodnie z regulaminem). Na rzecz lokatora zostało ustanowione własnościowe prawo do lokalu i wpłacił on wymagane 10% wkładu budowlanego. Po czym nie podpisał przygotowanej umowy o przekształcenie tylko złożył dn. 17.01.2007 r. pismo z prośbą o uchylenie uchwały i zwrot wkładu w związku ze zmianą sytuacji rodzinnej. Sposób uchylenia uchwały nie jest uregulowany w statucie spółdzielni. Czy jest możliwe uchylenie uchwały i przywrócenie prawa lokatorskiego, jak tak to w jakim trybie i czy istnieje podstawa prawna normująca tryb uchylania uchwał.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Tryb uchylenia uchwały zarządu spółdzielni

18.3.2007

Z opisu sytuacji wynika, że sposób uchylenia uchwały nie jest uregulowany w statucie spółdzielni. Nie jest on także regulowany przepisami prawa. Wydaje się też, iż nie ma potrzeby dokonywania takiej regulacji. Charakter aktów, jakimi są uchwały powoduje bowiem, że wystarczające jest na przykład w późniejszy okresie podjęcie uchwały przez organ spółdzielni o brzmieniu przeciwnym.

Przedmiotowa uchwała była wynikiem podjęcia decyzji w łonie organu spółdzielni (zarząd). Oświadczenia woli za spółdzielnię składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pełnomocnik, ale to w jakim trybie zapada decyzja wśród członków zarządu, reguluje przede wszystkim statut spółdzielni.

Jeśli lokator nie chce podpisać umowy o przekształcenie), to nie ma potrzeby zmieniać uchwały. W żaden sposób nie zobowiązuje ona członka spółdzielni do zawarcia umowy o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu we własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu.

Zgodnie z art. 17 [1] ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie (przekształcenie) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

W związku z powyższym należałoby uznać, że wbrew temu, co wskazane zostało w treści pytania, na rzecz lokatora nie zostało ustanowione własnościowe prawo do lokalu, skoro nie podpisał umowy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ