Wypłata udziałów byłemu członkowi spółdzielni

Pytanie:

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych w art. 26. § 1. stanowi że: Udział byłego członka wypłaca się na podstawie zatwierdzonego sprawozdania finansowego za rok, w którym członek przestał należeć do spółdzielni. Sposób i terminy wypłaty określa statut. O jakie udziały chodzi w tym przepisie, czy chodzi o waloryzacje wkładu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Cytowany przez Pana przepis to art. 26 § 1 Prawa Spółdzielczego (dalej pr. spółdz.). Zgodnie z tym artykułem spółdzielnia jest zobowiązana do wypłaty wniesionego przez byłego członka udziału. Należy bowiem zauważyć, iż zgodnie z art. 19 § 1 pr. spółdz. każdy z członków jest zobowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów. Ustawa Prawo spółdzielcze zawiera jedynie ogólną regulację tej problematyki, postanawiając jednocześnie, iż to w statucie powinny być zawarte regulacje szczegółowe. Zatem to statut określa sposób wnoszenia udziałów. Zazwyczaj wniesienie udziału nie musi polegać tylko na wpłacie określonej kwoty pieniężnej. Jako udział można wnieść do spółdzielni także nieruchomość, przedsiębiorstwo, papiery wartościowe.

Po ustaniu członkowstwa, spółdzielnia jest zobowiązana zwrócić byłemu członkowi wniesiony przez niego udział. Przy czym sposób wypłaty udziałów powinien być także określony w statucie spółdzielni. Właśnie ten obowiązek jest przedmiotem regulacji zacytowanego przez Pana artykułu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY