Wydatkowanie środków z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej

Pytanie:

"Czy przepis art. 4 4[1] o spółdzielniach mieszkaniowych odnosi się również do zasad wydatkowania środków na remonty budynków?"

Odpowiedź prawnika: Wydatkowanie środków z funduszu remontowego spółdzielni mieszkaniowej

Art. 4. 41. Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4;

2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust. 3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.

Literalna wykładnia art. 4. 41 prowadzi do jednoznacznych wniosków. Odnosi się on bowiem jedynie do prowadzenia ewidencji wpływów i wydatków funduszu remontowego. Tak też stwierdzono w przywołanym przez spółdzielnię wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia

15 lipca 2009 r. (K. 64/2007): „Odnosząc się do zarzutu niezgodności art. 4 ust. 4 1 u.s.m. z art. 32 ust. 2 Konstytucji, Trybunał Konstytucyjny zauważył, że wnioskodawca konstruuje na podstawie kwestionowanego przepisu normę, która z niego nie wynika. Przepis ten nie odnosi się bowiem do zasad wydatkowania środków na remonty nieruchomości będących w zasobie spółdzielni mieszkaniowej. Przepis ten dotyczy jedynie sposobu ewidencjonowania, tj. sporządzania wykazu wpływów i wydatków funduszu remontowego. Natomiast zasady finansowania się nie zmieniają, jedynie stosuje się bardziej przejrzysty -odrębnie dla każdej nieruchomości -sposób ewidencjonowania wpływających i wydatkowanych środków”. Trybunał nawiązał więc do tego, że analizowany przepis został wprowadzony do ustawy w połowie 2007 roku, zasady finansowania zostały natomiast określone w ustawie już od początku jej obowiązywania. Przypominamy, że ten akt prawny został uchwalony w roku

2000. Dlatego też, w ocenie TK, nie można dokonywać nadinterpretacji art. 4. 41 w sposób rozszerzający i powodujący wyinterpretowania z niego normy, której on w istocie nie zawiera.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika