Własność środków wpłacanych na remonty

Pytanie:

Czyją własnością są środki wpłacane na przyszłe remonty?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wskazuje się, że pieniądze posiadane przez właściciela mieszkania na funduszu remontowym to pieniądze wspólnoty, ponieważ właściciel jako członek wspólnoty mieszkaniowej winien podporządkować się uchwale i wpłacać co miesiąc zaliczki na remonty przyszłe. W oparciu o wyroki Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 18 grudnia 2007r., sygn. akt I Aca 1226/07 oraz wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2004r. I Aca 1382/2003 należy natomiast stwierdzić, że środki zgromadzone na funduszu remontowym są własnością poszczególnych właścicieli, a nie wspólnoty mieszkaniowej. Z kolei z uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 22 lutego 2001r., sygn. I Aca 1309/00) wynika, że tylko właściciele środków zgromadzonych na funduszu mogą podjąć decyzję, czy w przypadku sprzedaży lokalu przekazują je zbywcy. Dzieje się tak dlatego, że wspólnota podejmuje decyzje wyłącznie w sprawach zarządu nieruchomością wspólną zakreślonych prawem. Zaliczki na fundusz remontowy pozostają bowiem oszczędnościami właścicieli lokali, dopóki nie zostaną wydane. Pozostałe na koncie bankowym środki pozostają własnością właścicieli lokali.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY