e-prawnik.pl Porady prawne

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Pytanie:

Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kiedy skuteczne staje się skreślenie osoby z listy członków spółdzielni?

12.12.2011

Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały rady do walnego zgromadzenia;
2) bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do walnego zgromadzenia odwołania od uchwały rady nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały rady;
3) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały walnego zgromadzenia;
4) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.

Konsekwencją nowego unormowania jest to, że osoba, która zostaje wykluczona ze spółdzielni uchwałą rady nadzorczej lub walnego zgromadzenia pozostaje członkiem spółdzielni do czasu bezskutecznego upływu terminów do wniesienia środków zaskarżenia, względnie prawomocnego
oddalenia powództwa o uchylenie uchwały. Dlatego jeżeli np. o wykluczeniu zadecydowała rada nadzorcza, to członek odwołujący się od tej uchwały uczestniczy w walnym zgromadzeniu jako pełnoprawny członek spółdzielni.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ