e-prawnik.pl Porady prawne

Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

Pytanie:

W jakich przypadkach można pozbawić członkostwa w spółdzielni mieszkaniowej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej

28.12.2011

Należy zauważyć, iż ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych nie reguluje wyczerpująco zagadnień związanych z członkostwem w spółdzielni. Stanowi natomiast, że spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie (art. 11 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych). Dlatego też dla oceny prawidłowości podjętej uchwały należy odwołać się do postanowień art. 24 ustawy Prawo spółdzielcze. Z brzmienia powołanego artykułu wynika, że ustawodawca przyznaje spółdzielni znaczną swobodę w określaniu przyczyn ustania członkostwa. Jak stanowi bowiem art. 24 § 3 p.s. członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków spółdzielni. Statut danej spółdzielni określa zatem przyczyny wykreślenia.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ