e-prawnik.pl Porady prawne

Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

Pytanie:

W jaki sposób z pracownikiem samorządowy może zostać nawiązany stosunek pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem samorządowym

21.1.2012

Sposób, w jaki z danym pracownikiem samorządowym zostaje nawiązany stosunek pracy, określa ustawa o pracownikach samorządowych:
Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie:
1)   wyboru:
a)  w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi,
b)  w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi,
c)  w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta),
d)  w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi;
2)   powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa;
3)   umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi.
2. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na stanowiskach:
1)   urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych;
2)   doradców i asystentów;
3)   pomocniczych i obsługi.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ