e-prawnik.pl Porady prawne

Samorząd terytorialny

11 Artykułów


67 Informacji


182 Pytań i odpowiedzi


2 Tematów na forum pomocy prawnej


ARTYKUŁY I PORADY

PYTANIA I ODPOWIEDZI PRAWNIKÓW

 • Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

  "Czy sekretarz gminy może wykonywać kompetencje wójta gminy?"

  Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta
 • Ogłoszenie o przetargu

  "Zgodnie z § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, właściwy organ podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu, z odpowiednim (...)"

  Ogłoszenie o przetargu
 • Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy

  "Sąsiednia gmina podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych swojej gminy poprzez włączenie w jej granice część naszej gminy, oraz o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Przeprowadzenie konsultacji (...)"

  Stwierdzenie nieważności uchwały rady gminy
 • Zwierzchnik służbowy

  "W statucie samorządowej instytucji kultury znalazł się zapis mówiący, iż \"zwierzchnikiem służbowym jej dyrektora jest prezydent miasta\" (jej organizatora). Jakie wynikają z tego konsekwencje prawne? Czy prawo definiuje pojęcie \"zwierzchnika (...)"

  Zwierzchnik służbowy
 • Ustanowienie służebności przez gminę

  "W toku realizacji przez gminę ustaleń wynikających z przyjętego planu zagospodarowania przestrzennego gmina zamierza przejąć ode mnie część działki siedliskowej, która to część w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczona (...)"

  Ustanowienie służebności przez gminę
 • Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości

  "Jestem dzierżawcą części nieruchomości komunalnej o powierzchni 0,1600 ha, którą użytkuję na poprawienie warunków zagospodarowania działki siedliskowej Aktualnie złożyłem wniosek o sprzedaż przedmiotowej działki w drodze bezprzetargowej, (...)"

  Sprzedaż bezprzetargowa nieruchomości