Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Pytanie:

"Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność inkasuje skarb państwa.Czy to prawda i jeśli tak, to jakie przepisy regulują takie przepływy?"

Odpowiedź prawnika: Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Niniejszą kwestię reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 133 poz. 848 z późn. zm.), a konkretnie art. 100 tego kodeksu.

 

Przepis ten stanowi: Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej jednostki samorządu.

 

Bez względu na to, w drodze jakiego mandatu karnego grzywna została nałożona, zasadą jest, że stanowi ona dochód państwa. Od zasady tej przepis czyni wyjątek na rzecz samorządu terytorialnego. Jeżeli bowiem grzywnę nałożył funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego, to stanowi ona dochód tej jednostki samorządu. Tak więc grzywny nałożone m.in. przez strażników straży gminnych (miejskich) zasilają budżet samorządu terytorialnego (por. Lewiński Janusz - Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 432).


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Marek 2016-07-15 17:42:05

    Mój komentarz składa się z kilku pytań, na które warto znać odpowiedź po przeczytaniu kpw /dziennik-ustaw/2008/133/848/z późniejszymi zmianami. 1.Czy mandat jest grzywną, czy tez grzywna jest (może być) mandatem ? 2.Czy z przepisów prawa RP wynika, że każdy mandat wystawiony przez straż gminną lub tez grzywna nałożona przez niezawisły sąd z tytułu tego mandatu zasila kasę gminną? (czy niezawisły sąd może działać w interesie straży gminnej przekazując gminie pieniądze z uzyskanej grzywny?) 3.Jakie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla gminy, aby uzyskać większe wpływy do budżetu? (chodzi oczywiście o system finansowania gmin za pomocą fotoradarów wypożyczonych na określony czas od Państwowej Policji na terenie należącym do Skarbu Państwa w celu uzupełnienia dochodów budżetu gminy) 4.Czy legalne jest bezpłatne wypożyczanie fotoradarów od Policji Państwowej bądź miejsca na ustawienie własnego urządzenia przez straż gminną w celu uzyskania dochodu z mandatów (lub grzywien)? 5.Zakładam, że uzyskanie w/w informacji jest bezpłatne, jeżeli pytania te wymagają głębszej analizy i pracy PT Prawników - proszę pozostawić je bez odpowiedzi , jedynie potwierdzić, że ta korespondencja została przeczytana. M PS. Pytania powyższe nie dotyczą mojego problemu, jedynie systemu interpretacji niektórych zapisów, który może dotyczyć nas wszystkich.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika