Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Pytanie:

Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność inkasuje skarb państwa.Czy to prawda i jeśli tak, to jakie przepisy regulują takie przepływy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Niniejszą kwestię reguluje ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 133 poz. 848 z późn. zm.), a konkretnie art. 100 tego kodeksu.

 

Przepis ten stanowi: Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna ta stanowi dochód budżetu państwa, a gdy nałoży ją funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego - stanowi dochód tej jednostki samorządu.

 

Bez względu na to, w drodze jakiego mandatu karnego grzywna została nałożona, zasadą jest, że stanowi ona dochód państwa. Od zasady tej przepis czyni wyjątek na rzecz samorządu terytorialnego. Jeżeli bowiem grzywnę nałożył funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego, to stanowi ona dochód tej jednostki samorządu. Tak więc grzywny nałożone m.in. przez strażników straży gminnych (miejskich) zasilają budżet samorządu terytorialnego (por. Lewiński Janusz - Komentarz do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Warszawa 2009 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie VI) ss. 432).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Marek

15.7.2014 17:42:5

Re: Wpływy do budżetu gminy z mandatów

Mój komentarz składa się z kilku pytań, na które warto znać odpowiedź po przeczytaniu kpw /dziennik-ustaw/2008/133/848/z późniejszymi zmianami. 1.Czy mandat jest grzywną, czy tez grzywna jest (może być) mandatem ? 2.Czy z przepisów prawa RP wynika, że każdy mandat wystawiony przez straż gminną lub tez grzywna nałożona przez niezawisły sąd z tytułu tego mandatu zasila kasę gminną? (czy niezawisły sąd może działać w interesie straży gminnej przekazując gminie pieniądze z uzyskanej grzywny?) 3.Jakie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla gminy, aby uzyskać większe wpływy do budżetu? (chodzi oczywiście o system finansowania gmin za pomocą fotoradarów wypożyczonych na określony czas od Państwowej Policji na terenie należącym do Skarbu Państwa w celu uzupełnienia dochodów budżetu gminy) 4.Czy legalne jest bezpłatne wypożyczanie fotoradarów od Policji Państwowej bądź miejsca na ustawienie własnego urządzenia przez straż gminną w celu uzyskania dochodu z mandatów (lub grzywien)? 5.Zakładam, że uzyskanie w/w informacji jest bezpłatne, jeżeli pytania te wymagają głębszej analizy i pracy PT Prawników - proszę pozostawić je bez odpowiedzi , jedynie potwierdzić, że ta korespondencja została przeczytana. M PS. Pytania powyższe nie dotyczą mojego problemu, jedynie systemu interpretacji niektórych zapisów, który może dotyczyć nas wszystkich.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Dofinansowanie na usługi opiekuńcze

  Rozwój usług opiekuńczych to szansa na dłuższe życie w lepszym zdrowiu. W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego (...)

 • Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • Kto zapłaci świadkowi wykroczenia?

  Rząd przyjął projekt ustawy, która wprowadza jasne zasady pokrywania kosztów postępowań prowadzonych przez straż gminną lub miejską. Zmiany zagwarantują, że świadkowie w takich (...)

 • Nowa edycja programu „Senior +”

  Ruszyła edycja 2020 programu Senior+. Samorządy mogą ubiegać się o dotacje na utworzenie lub wsparcie Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie aktywnego (...)

 • Budżet UE na rok 2018 korzystny dla Polski

  18 listopada zakończyły się w Brukseli negocjacje w sprawie budżetu UE na 2018 rok. Środki z budżetu na 2018 r. sfinansują m.in. politykę spójności, WPR, ochronę granic zewnętrznych (...)

NA SKÓTY