„Opieka 75+” w 2019 roku

Program „Opieka 75+” realizowany jest w gminach miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców. Gminy, które przystępują do realizacji programu, uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Program skierowany do osób samotnych i pozostających w rodzinach w 2019 r.

W 2019 r. program będzie realizowany w rozszerzonej formie, tj. będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. Ponadto w roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta spowoduje, iż program obejmie zasięgiem większą liczbę gmin.


Program „Opieka 75+” realizowany jest od stycznia 2018 r. i jest adresowany do gmin: miejskich, wiejskich, miejsko-wiejskich do 60 tys. mieszkańców, które realizują usługi opiekuńcze samodzielnie. Strategicznym celem programu jest poprawa dostępności do usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej.

Gminy, które przystępują do realizacji programu uzyskują finansowe wsparcie w realizacji  usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób w wieku 75 lat i więcej, do 50% przewidywanych kosztów realizacji zadania. 

W roku 2017 pomocą w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, objęto 105.745 osób, czyli o 6% więcej (ponad 6 tys. osób) niż w roku 2016, w którym tą  pomocą objęto 99.368 osób. 

W 2019 r. program będzie realizowany w rozszerzonej formie, tj. będzie skierowany nie tylko do osób samotnych w wieku 75 lat i więcej, ale także do osób pozostających w rodzinach. 

Ponadto w roku 2019 z programu będą mogły skorzystać także te gminy, które realizują usługi opiekuńcze poprzez spółdzielnie socjalne osób prawnych, których założycielami są jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana ta spowoduje, iż program obejmie swoim zasięgiem większą liczbę gmin, a tym samym umożliwi przyznanie dodatkowych lub nowych godzin usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 + lat i więcej.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zachęca kolejne gminy do korzystania z programu i rozszerzania oferty usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom w wieku 75 lat i więcej.

Pobierz: Program "Opieka 75+" na rok 2019

Seniorzy czują, że otrzymują rekompensatę po wielu latach pracy

W małych miastach starsi ludzie mogą liczyć czasem na odwiedziny sąsiadów, ale wciąż potrzebują regularnej opieki i poczucia bezpieczeństwa. – Wsparcie państwa w realizacji tak ważnego zadania, jakim jest zapewnienie opieki seniorom w dobie starzejącego się społeczeństwa, jest niezmiernie ważna – stwierdziała Ilona Kulik, kierownik działu usług opiekuńczych z Ośrodka Pomocy Społecznej z Police. Dodała, że usługami opiekuńczymi w ramach programu „Opieka 75+” w 2018 r. objętych zostało 25 osób. Na rok 2019 Gmina Police ponownie wystąpiła o dotację w ramach Programu i podwoiła liczbę osób na 50, które chciałby wesprzeć. – Zainteresowanie programem jest duże – uzasadnia Ilona Kulik. – Seniorzy są zadowoleni, że mogą skorzystać z tej oferty. Mają zwiększone poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia, że państwo polskie o nich pamięta. Jak twierdzą stanowi to dla nich rekompensatę po wielu latach pracy dla naszego kraju – dodała.

Z kolei Jolanta Moszczyńska, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radoszycach zauważyła, że ośrodek jest uczestnikiem pierwszej edycji programu „Opieka 75+”. 

 Dzięki realizacji programu można było skierować dodatkową pomoc dla 33 osób. W roku 2019 również  pragniemy kontynuować program „Opieka 75+”, gdyż seniorzy już nie chcą zmniejszenia godzin usług  powidziała Jolanta Moszczyńska.

Opieka 75+ wsparciem dla gminnego budżetu

– Starzejące się społeczeństwo oraz coraz mniejsza chęć członków rodziny do zapewniania opieki, powoduje tendencję wzrostową osób, które potrzebują wsparcia w formie usług opiekuńczych – stwierdziła Gabriela Poniedziałek-Petruk, dyrektor MOPR w Świnoujściu Przyznaje, że możliwość pozyskania dofinansowania z budżetu państwa części kosztów realizacji zadania w zakresie świadczenia usług dla osób w wieku powyżej 75 lat, pozwala na odciążenie budżetu miasta w tym zakresie. W Świnoujściu w 2018 roku usługami opiekuńczymi ogółem objętych było 245 seniorów, z tego w ramach programu „Opieka 75+” objęto 50 osób. Osoby objęte usługami w ramach programu w minionym roku stanowiły ok. 20% ogółu wszystkich osób korzystających z usług opiekuńczych.

– Usługi opiekuńcze w naszej gminie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem – zauważyła Zofia Krzemieńska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim. Z kolei Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim mógł zwiększyć liczbę godzin usług opiekuńczych i wesprzeć pomocą nowe środowiska osób samotnych, które ukończyły 75 lat. Programem w gminie objętych było do czerwca 2018 roku. 10 osób, natomiast od lipca 2018 r. 12 osób. – Program zapewnia nam dofinansowanie kosztów, jakie ponosimy, realizując usługi opiekuńcze w naszej gminie – powiedzieli pracownicy.

Pomoc wyczekana. Program Opieka 75+ odpowiedzią na potrzeby seniorów

– Jedna z seniorek napisała wiersz, w którym nazwała mnie aniołem. Wtedy zrozumiałam, jak ważną pracę, my opiekunowie wykonujemy. Dla wielu osób starszych jesteśmy jedynym wsparciem w codziennym życiu – powiedziała opiekunka z 15-letnim stażem. Dzięki programowi „Opieka 75+” gminy zwiększają liczbę godzin usług dla seniorów.

– Jedna z moich podopiecznych ma 99 lat i jest uzależniona od mojej opieki. U tej seniorki prowadzę całe gospodarstwo domowe. Oznacza to, że planuję domowe wydatki, opłacam rachunki i robię zakupy. Gotuję i sprzątam. Zawsze też muszę znaleźć czas, żeby w tym zabieganiu usiąść i porozmawiać z osobą, którą się opiekuję – powiedziała Dorota Puchała z Polic, która od 20 lat pracuje jako opiekun. Obecnie pani Dorota ma troje podopiecznych, w tym osobę po udarze i osobę leżącą.

– Osoby starsze często są samotne. Zdarza się, że członkowie rodzin chętnie współpracują, ale aktualnie opiekuję się seniorami pozostawionymi samym sobie. Zauważyłam, że starsi ludzie szukają wymówek dla dzieci i wnuków. Mówią, że muszą pracować, że migrowali, że nie mogą z nimi być. Cały czas uczę się, jak najlepiej ich wspierać – stwierdziła Dorota Puchała.

– Moi podopieczni wyczekują mojej obecności. Obecnie mam pod opieką cztery osoby, przy czym jedną od miesiąca. Właśnie ta nowa podopieczna czeka na mnie najbardziej, bo wniosłam w jej życie normalność – opisała Jolanta Gronowska, opiekun z 15-letnim stażem. Jak dodaje, jedno ze zdarzeń utkwiło opiekunce szczególnie w pamięci. – Kiedyś jedna z seniorek napisała wiersz, w którym nazwała mnie aniołem. Wtedy zrozumiałam, jak ważną pracę, my opiekunowie wykonujemy. Jesteśmy wsparciem w codziennym życiu – stwierdziła Jolanta Gronowska.

Zobacz również: Miliony na seniorów


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika