Zasady wyboru sołtysa

Pytanie:

Jaki akt prawny zawiera zasady wyboru sołtysa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym w sołectwie jest sołtys, natomiast uchwałodawczym zgromadzenie wiejskie (art. 36.1), kolejny ustęp powołanej ustawy określa na jakich zasadach dokonuje się wyboru sołtysa, a mianowicie w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. Sformułowania dotyczące wyborów organów jednostki pomocniczej są lakoniczne, dlatego też u.s.g pozostawia kompetencje do szczegółowego określenia zasad i trybu wyborów organów jednostki pomocniczej radzie gminy w drodze uchwalenia statutu gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami (art.35 u3). Takie rozwiązanie z pewnością wychodzi na przeciw konstytucyjnej zasadzie pomocniczości, jednakże z drugiej strony niewłaściwe określenie podstawowych założeń funkcjonowania sołectwa może rodzić różnorakie problemy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 12.11.2012

  Urlop wychowawczy - zasady przyznawania

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wysokości od 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie i 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, (...)

 • 7.4.2014

  ZUS czy OFE? – jak dokonać wyboru

  Od 1 kwietnia 2014 roku każdy ubezpieczony posiadający środki w OFE zostaje postawiony przed wyborem czy część jego składki nadal będzie obracana przez fundusze emerytalne czy też wróci (...)

 • 5.3.2013

  Zwolnienie nauczyciela - jakie kryteria brać pod uwagę?

  Kryteria, według których dokonuje się wyboru jednego z nauczycieli do zwolnienia z pracy, nie są tożsame z ustawowymi przyczynami wypowiedzenia stosunku pracy nauczycielowi mianowanemu. Wybór (...)

 • 17.2.2015

  Rozrządzenia testamentowe na gruncie prawa międzynarodowego

  Zgodnie z regulacjami obowiązującymi w prawie polskim, tj. przepisu art. 64 ust.  1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. 2011.80.432) spadkodawca w testamencie lub (...)

 • 12.2.2019

  Oznakowanie produktów bez GMO

  Do Sejmu trafił rządowy projekt ustawy o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów. Proponowane przepisy (...)