Miejsce wyrobienia dowodu osobistego

Pytanie:

"Musze wyrobić nowy dowód osobisty. Ostatnim miejscem zameldowania był Olsztyn. Teraz zamieszkuje na stale w Warszawie, ale bez zameldowania. Czy mogę wnioskować o wydanie dowodu w Warszawie na podstawie poniższych artykułów? Art. 45 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: 2. Właściwość miejscową organu, o którym mowa w ust. 1, ustala się według miejsca pobytu stałego osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, a w razie braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca pobytu stałego tej osoby. Art. 6 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych: 1. Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. "

Odpowiedź prawnika: Miejsce wyrobienia dowodu osobistego

W naszej ocenie rzeczywiście właściwym organem do wydania dowodu w opisanej sytuacji, będzie organ warszawski. Znajduje to potwierdzenie nie tylko w przywołanych przez Pana przepisach, ale również w orzecznictwie. Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 28 stycznia 2009 r. (III SAB/Kr 12/2008): „W myśl art. 45 ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych organem właściwym do wydania dowodu osobistego jest organ gminy - wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy z uwagi na miejsce pobytu stałego osoby starającej się o wydanie dowodu osobistego. Jeżeli centrum życiowym Pana osoby jest w tej chwili Warszawa – to w tym mieście należy złożyć wniosek o wydanie dowodu. Fakt zameldowania w innym miejscu jest tutaj irrelewantny.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika