e-prawnik.pl Porady prawne

Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

Pytanie:

Czy sekretarz gminy może wykonywać kompetencje wójta gminy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Upoważnienie sekretarza gminy przez wójta

28.8.2013

Zgodnie z art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym:

4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.

 

Obecnie w stosunku do sekretarza gminy sprawę tę normuje nadto art. 5 ust. 4 ustawy o pracownikach samorządowych, zgodnie z którym:

4. Kierownik urzędu może upoważnić sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Powyższa regulacja tyczy się jednak jedynie określonego w nim rodzaju spraw. Nie oznacza to jednak, że dochodzi do przeniesienia tych kompetencji na ten organ. Podmiot, na którego rzecz nastąpiła dekoncentracja kompetencji, nie staje się organem, działa zawsze w jego imieniu

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ