Możliwość otrzymania dotacji z Unii Europejskiej dla właściciela gruntu rolnego

Pytanie:

Czy dotację z UE może otrzymać tylko właściciel gruntu rolnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dopłaty bezpośrednie otrzymuje, co do zasady, podmiot użytkujący grunty rolne. Nie musi przy

tym być to właściciel takiego gruntu. Składając wniosek do oddziału Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa przedkłada bowiem dokument świadczący o jego prawie do

użytkowania gruntu - np. statut spółdzielni lub umowa z jej członkiem.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Więcej dotacji na pożytek publiczny

  Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwiększa z 50 do 80% możliwą wartość przyznanej dotacji.

 • Zmiany ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  Zwiększenie z 50 do 80% możliwej wartości przyznanej dotacji przewiduje nowelizacja przepisów. Wprowadzone rozwiązanie powinno pozwolić na usprawnienie realizacji zadań istotnych ze względu (...)

 • Dzierżawa - Najważniejsze informacje na temat umowy dzierżawy.

  Przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać rzecz do używania i pobierania pożytków (np. zboża, owoców) przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje (...)

 • Większa pomoc de minimis w rolnictwie

  Z 15000 euro do 20000 euro w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów (...)

 • Powszechny spis rolny w 2020 r.

  Rządowy projekt ustawy zapewnia podstawy prawne do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Spis ma być przeprowadzony od 1 września (...)

NA SKÓTY