e-prawnik.pl Porady prawne

zmiana w ewidencji gruntów i budynków

Pytanie:

Nowy właściciel nieruchomości złożył wniosek o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku. Czy zmiana właściciela nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków może być dokonana na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku czy na podstawie zawiadomienia z księgi wieczystej o wpisaniu w dziale II w miejsce dotychczasowego właściciela - nowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: zmiana w ewidencji gruntów i budynków

23.8.2012

Zgodnie § 46 rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2001 r. Nr 38 poz. 454), wprowadzenie zmian do rejestru gruntów i budynków może nastąpić tylko na podstawie określonych dokumentów. Dokumentami tymi są m.in. postanowienia sądów. Wpis do księgi wieczystej to według ustawy o księgach wieczystych każda adnotacja wskazująca na zmianę stanu prawnego nieruchomości, z tym że przez wpis uznaje się także wykreślenie. Wpis do księgi wieczystej jako orzeczenie sądowe jest podstawowym dokumentem będącym podstawą do dokonania zmian w ewidencji. Oprócz wpisu jako orzeczenia sądowego, każde orzeczenie sądowe zmieniające dane ewidencyjne może być podstawą do wprowadzenia zmian do ewidencji. Tyczy się to w szczególności postanowienia o stwierdzeniu nabycia spasdku, z którego wynika zmiana danej ewidencyjnej z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy – właściciela nieruchomości.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ