Gmina

Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

Strona 1 z 2

Kto może wybierać a kto być wybranym?

Zgodnie z nowym prawem zasada staje się, że organy te wybierane są w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich oraz w głosowaniu tajnym. Prawo wybierania wójta w danej gminie (jak również burmistrza oraz prezydenta miasta), czyli tzw. czynne prawo wyborcze ma każdy, kto posiada prawo wybierania do tej rady gminy. Bierne prawo wyborcze, czyli tzw. prawo wybieralności posiada każdy obywatel polski mający prawo wybierania do rady gminy, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 25 lat. Nie jest jednak konieczne, aby osoba ta stale zamieszkiwała w obszarze gminy w której kandyduje. Kandydat na wójta (burmistrza, prezydenta) nie może jednak jednocześnie kandydować na to samo stanowisko w innej gminie.

Jak wybieramy?

Osobą wybraną na wójta (burmistrza, prezydenta) będzie taki kandydat, który w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów (czyli 50% + 1). W przypadku gdy żaden z kandydatów nie otrzyma takiej liczby ważnie oddanych głosów, czternastego dnia po pierwszym głosowaniu konieczne będzie przeprowadzenie ponownego głosowania. W głosowaniu tym będzie uczestniczyć już tylko i wyłącznie dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu otrzymali największą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli jednak dwóch lub więcej kandydatów otrzymało tę samą liczbę głosów uprawniającą ich do udziału w ponownym głosowaniu, o dopuszczeniu kandydata do udziału w ponownym głosowaniu rozstrzygnie większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów otrzymał większą liczbę głosów. Jeżeli zaś liczba tych obwodów byłaby równa – rozstrzygnie losowanie przeprowadzone przez gminną komisję wyborczą. Za wybranego w ponownym głosowaniu będzie się uważało kandydata, który otrzyma większą liczbę ważnie oddanych głosów. Jeżeli jednak w ponownym głosowaniu powtórzy się sytuacja, że dwóch kandydatów otrzyma tę samą liczbę głosów, wybranym na wójta (burmistrza, prezydenta) będzie ten kandydat, który w większej liczbie obwodów głosowania otrzymał więcej głosów niż drugi kandydat. W przypadku gdy obaj kandydaci w ponownym głosowaniu otrzymają tę samą liczbę głosów i w tej samej liczbie obwodów głosowania otrzymają większą liczbę głosów, o wyborze również będzie rozstrzygać losowanie.

Kto zarządza wybory?

Wybory wójtów (burmistrzów, prezydentów) zarządza Prezes Rady Ministrów łącznie z wyborami do rad gmin. Organizacja wyborów jak również sprawowanie nadzoru nad ich prawidłowym przebiegiem należy jednak do Państwowej Komisji Wyborczej i komisarzy wyborczych. Przeprowadzenie wyborów należy zaś do specjalnych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzania wyborów do rad gmin.

Jak zgłaszać kandydatów?

Uprawnienie do zgłaszania kandydatów na wójta (burmistrza, prezydenta) przysługuje:

Prawo zgłoszenia kandydata ma tylko taki komitet wyborczy, który zarejestrował listy kandydatów na radnych w co najmniej połowie okręgów wyborczych w danej gminie. W każdym z tych okręgów lista zarejestrowanych przez ten komitet kandydatów na radnych nie może być jednak mniejsza niż liczna radnych wybieranych w tym okręgu. Kandydaci powinni zostać zgłoszeni gminnej komisji wyborczej najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów do godziny 24. Po dokonaniu prawidłowego zgłoszenia gminna komisja wyborcza powinna niezwłocznie zarejestrować kandydata, sporządzając jednocześnie protokół z rejestracji a następnie powinna sporządzić listę kandydatów, która powinna zostać ogłoszona najpóźniej w 15 dniu przed dniem wyborów. Jeżeli zdarzy się sytuacja, że nie zostanie zarejestrowany żaden kandydat, wyboru wójta (burmistrza, prezydenta) dokona rada gminy bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady. Jeżeli zaś zostanie zarejestrowany tylko jeden kandydat, wybory będą przeprowadzone, z tym że kandydat ten będzie uznawany za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyska więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku zaś gdy rada gminy nie dokona wyboru wójta w terminie dwóch miesięcy od dnia wyborów, obowiązki wójta do końca kadencji będzie pełnić osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej. 

Śledź nas na:

Czytaj dalej (strona 1 z 2)

1

2

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Agata

7.2.2018 14:12:58

Re: Udostępnienie numeru telefonu

Jestem pracownikiem poczty polskiej a dokładniej listonoszem. Ostatnio podczas pracy dzwonily do mnie obce nr po odebraniu okazalo sie ze to klienci ktorym rzekomo wyslalam sms ze ich paczka jest w drodze do ich domu. I tu rodzi sie pytanie kto i komu pozwolil udostepnic w systemie moj prywatny numer tel i generowac sms ze kurier przyjedzie z paczka?? Zadnej zgody na to nie podpisywalam zglosilam to kierowniczce ale twierdzi ze nie maja na to wplywu. Pomocy

d

17.3.2011 18:45:57

Re: Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

???????????????????????????????????????????

marcin

14.4.2010 23:19:51

Re: Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

mam pytanie - dotyczy wyborow prezydenckich (planowanych) w dniach 20.06 i 04.07. Koncze 18 lat 22.06. Czy jezeli bedzie 2-ga tura wyborow to bede mogl w niej uczestniczyc? Pozdrawiam

W. A

10.4.2010 19:56:10

Re: Wójt, burmistrz, prezydent - wybieramy ich bezpośrednio

Czy Burmistrza obowiązkiem jest podpisanie umowy o pracę z przewodniczącym Rady gminy - miasta, czy też z racji wyboru, Kodeks pracy w tym względzie nie jest wymagany, celem np. rozliczania się z Urzędem Skarbowym itp. Za odpowiedz z góry dziękuję

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: