Wybór przewodniczącego rady gminy

Pytanie:

15-osobowy skład kandydatów do Rady Gminy wybranych w wyborach samorządowych 21 listopada br. zbiera się w poniedziałek na pierwszej sesji, na której nastąpi wybór Przewodniczącego rady. Wg najnowszego orzecznictwa dotyczącego art.25a usg należy wyłączyć z głosowania kandydatów na Przewodniczącego. Jak prawidłowo przeprowadzić głosowanie, by nie pozbawić prawa do głosowania gdy np. będzie 3 kandydatów, którzy znajdą się na karcie do głosowania (w tym przypadku żaden z tej trójki nie będzie mógł zagłosować na swojego kontrkandydata). Czy też na podanych kandydatów przeprowadzać oddzielne głosowania umieszczając na karcie do głosowania tylko jedno nazwisko? Czy te same zasady dotyczą v-ce przewodniczących i członków Komisji Stałych? Jak prawidłowo przeprowadzić głosowanie tajne na Przewodniczącego Rady Gminy w 15-osobowej Radzie, gdy np. będzie 3 kandydatów do tej funkcji i czy te same zasady należy stosować do v-ce Przewodniczących i członków Komisji Stałych Rady?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Mieszkańcy gminy podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym (poprzez wybory i referendum) lub za pośrednictwem organów gminy. Organami gminy są: rada gminy, wójt (burmistrz, prezydent miasta). Działalność organów gminy jest jawna. Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.

Wybory do rad gmin przeprowadzają: gminne (miejskie) komisje wyborcze i obwodowe komisje wyborcze. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Na czele rady stoi przewodniczący i wiceprzewodniczący w liczbie od 1 do 3.

Przewodniczący rady gminy wyłącznie organizuje pracę rady, przewodniczy jej obradom, zwołuje sesje rady, nie posiada innych kompetencji samoistnych. Wyboru przew. rady gminy dokonuje rada ze swego grona w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady. Odwołanie przewodniczącego (i wiceprzewodniczących) rady gminy następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady oraz że ten ostatni nie ma prawnego zakazu głosowania w sprawach, które dotyczą jego interesu prawnego. Wybór wiceprzewodniczących rady gminy w liczbie od 1 do 3 odbywa się na analogicznych zasadach, jak wybór przewodniczącego rady gminy. W naszej ocenie zasadnym będzie umieszczenie nazwisk kandydatów na stanowiska przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących na osobnych kartach do głosowania.

Ważną rolę w strukturach samorządu odgrywają komisje - organy wewnętrzne rady. Ich istnienie, przedmiot działania oraz skład osobowy zależy od uznania rady, która może powoływać zarówno komisje stałe, jak i doraźne. Sposób ich wyboru powinien być określony w statucie gminy. Na obligatoryjność uregulowania tej kwestii w statucie gminy wskazuje ponadto Wiesław Kisiel (Kisiel Wiesław, Płażek Stefan, Chmielnicki Paweł (redakcja), Dobosz Piotr, Mączyński Marek, Kryczko Paweł, Bandarzewski Kazimierz Najnowsze wydanie: Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz Warszawa 2010 Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis (wydanie IV) ss. 624).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 18.11.2018

  Opłata za posiadanie psa

  Niektóre gminy wymagają opłaty za posiadanie tych zwierząt. Sprawdź, czy powinieneś zapłacić i na jakich zasadach.

 • 11.12.2017

  Nowy, stary rząd

  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda powołał Mateusza Morawieckiego na urząd Prezesa Rady Ministrów. Powołał też członków Rady Ministrów. Prezydent odebrał również (...)

 • 3.2.2018

  Dialog społeczny na szczeblu krajowym i regionalnym ma być sprawniejszy

  Przygotowane przez Prezydenta zmiany ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego można podzielić na trzy kategorie. W pierwszej z nich znalazły się propozycje (...)

 • 26.7.2018

  Koniec gminy Ostrowice

  Nowa ustawa ma na celu stworzenie podstaw prawnych zniesienia gminy Ostrowice oraz włączenia jej terytorium do gmin sąsiednich bez przenoszenia na gminy ciężarów związanych z obsługą i spłatą (...)

 • 6.12.2018

  „Opieka 75+” nie tylko dla najstarszych

  Od 10 grudnia gminy będą mogły składać zapotrzebowanie na środki finansowe w ramach nowej edycji programu „Opieka 75+”, na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług (...)