Postępowanie wyjaśniające w ZUS

Pytanie:

"Zgłosiłam w ZUS nieprawidłowości w przekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego. Chodzi o to, że nie przekazano części składek. ZUS powiadomił mnie pisemnie, że wszczął postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Jak długo może trwać postępowanie wyjaśniające w tej sprawie? Proszę o podanie podstawy prawnej. "

Odpowiedź prawnika: Postępowanie wyjaśniające w ZUS

Zgodnie z art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej) mają zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. Dotyczy to w szczególności kwestii proceduralnych, w tym terminów załatwiania spraw. Należy powołać w tym miejscu treść art. 35 kpa, który będzie adekwatny w sytuacji opisanej w pytaniu. ZUS może bowiem załatwić sprawę niezwłocznie, o ile mogą być one rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ (art. 35 par. 2 kpa). Jednakże gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, załatwienie sprawy wymagającej takiego postępowania powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

W zależności zatem od tego, jak ZUS zakwalifikuje sprawę opisaną w pytaniu, postępowanie wyjaśniające wszczęte przez ten organ może trwać maksymalnie albo miesiąc, albo 2 miesiące - w sprawie szczególnie skomplikowanej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika