Odpowiedzialność spadkobierców za długi wobec ZUS

Pytanie:

"Czy spadkobiercy przedsiębiorcy zadłużonego z tytułu składek, mają obowiązek uregulować te należności?"

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność spadkobierców za długi wobec ZUS

Skutkiem śmierci osoby prowadzącej działalność gospodarczą będzie zaktualizowanie się regulacji kształtujących te kwestie. Spadkobiercy przejmują przewidziane majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Do odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o przyjęciu i odrzuceniu spadku oraz o odpowiedzialności za długi spadkowe. Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku. Od chwili przyjęcia spadku ponosi odpowiedzialność za te długi z całego swego majątku. W razie prostego przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe bez ograniczenia. W razie przyjęcia spadku z dobrodziejstwem inwentarza spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w inwentarzu stanu czynnego spadku. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie nie podał do inwentarza przedmiotów należących do spadku albo podał do inwentarza nie istniejące długi. Do chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Jeżeli jeden ze spadkobierców spełnił świadczenie, może on żądać zwrotu od pozostałych spadkobierców w częściach, które odpowiadają wielkości ich udziałów. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów. W przypadku śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, ZUS będzie prowadziła egzekucję z masy spadkowej i majątku spadkobierców bez ograniczenia (jeśli przyjmą spadek w sposób prosty) albo w sposób ograniczony (jeśli przyjmą spadek z dobrodziejstwem inwentarza). Osoby te nie będą ponosiły odpowiedzialności tylko jeśli odrzucą spadek.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika