Postępowanie w sprawie zasiłku pogrzebowego

Pytanie:

Jak ubiegać się o zasiłek pogrzebowy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Podstawowymi dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku pogrzebowego są:

. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego (druk ZUS-Z12 dostępny na stronie http://www.zus.pl/default.asp?p=5&id=1083#p47)

. skrócony odpis aktu zgonu

. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, a jeżeli oryginały zostały złożone w banku -kopie rachunków potwierdzone przez bank.

. dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo (skrócone odpisy aktów stanu cywilnego lub dowód osobisty zawierający wymagane dane),

. zaświadczenie płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu rentowemu w dniu śmierci (w przypadku gdy zmarła osoba ubezpieczona lub członek rodziny osoby ubezpieczonej), nie dotyczy to osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz osób z nimi współpracujących.

Powyższe dokumenty należy złożyć na dzienniku podawczym w ZUS lub wysłać pocztą (najlepiej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). ZUS powinien wydać decyzję w przedmiocie zasiłku pogrzebowego w ciągu 30 dni od wpłynięcia wniosku do jednostki ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY