Termin na odpowiedź na odwołanie z ZUS

Pytanie:

"W dniu 03.12.2008 dostaliśmy pismo z ZUS z decyzją dotyczącą pracy nakładczej. W piśmie tym, oczywiście kwestionowana była autentyczność wykonywania tej pracy i wskazywana podstawa do naliczania składek i konieczność wykonania korekty wszystkich płatności za cały okres zatrudnienia na pracę nakładczą. Odwołaliśmy się od w/w decyzji. Zgodnie z pouczeniem kończącym decyzję ZUS'owską odwołanie powinno być skierowane do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie Inspektorat Warszawa Ochota w terminie miesiąca od dnia doręczenia niniejszej decyzji. Pismo z odwołaniem było wysłane z datą 29.12.2008. Od tej daty upłynęło już 108 dni. Jaki jest okres urzędowy na odpowiedź ze strony takiej instytucji jak ZUS? Co się dzieje ze sprawą jeśli tej odpowiedzi nie ma w ustawowym terminie?"

Odpowiedź prawnika: Termin na odpowiedź na odwołanie z ZUS

Od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  przysługuje odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Odwołanie wnosi się na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Jeżeli Zakład uzna odwołanie za słuszne, zmienia lub uchyla decyzję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania. W tym wypadku odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu. Jeżeli odwołanie nie zostało w całości lub w części uwzględnione, Zakład przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, sprawę do sądu wraz z uzasadnieniem. Jeżeli ZUS nie zgadza się z odwołującym, nie wydaje odrębnej decyzji, lecz przekazuje sprawę do sądu. Przepisy nie nakładają na ZUS obowiązku poinformowania strony o przekazaniu odwołania do sądu. W związku z powyższym w pierwszej kolejności należy ustalić, czy opisywana w pytaniu zwłoka wynika z działania ZUS, który nie przekazał Państwa odwołania, czy też jest wynikiem opieszałości sądu, który nie podjął jeszcze w niniejszej sprawie działania.

Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika