Prawo do renty rodzinnej a przerwanie nauki

Pytanie:

"Dziewczyna wychowywała się w rodzinie zastępczej. Obecnie jej jedynym źródłem utrzymania jest dodatek na usamodzielnienie się i renta po zmarłej mamie. Rentę tą będzie otrzymywać pod warunkiem, że będzie się uczyć. Obecnie musiała przerwać naukę. Czy musi powiadomić o tym ZUS? Jeżeli tego nie zrobi to czy ZUS się dowie? Czy będzie pociągnięta do odpowiedzialności karnej, jeżeli dalej będzie pobierać rentę? Naukę będzie kontynuować dopiero od października. "

Odpowiedź prawnika: Prawo do renty rodzinnej a przerwanie nauki

Do renty rodzinnej uprawnieni są dzieci własne, dzieci drugiego małżonka oraz dzieci przysposobione a także przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności wnuki, rodzeństwo i inne dzieci, w tym również w ramach rodziny zastępczej. Zgodnie z prawem przysługuje ona do ukończenia 16 lat jest to zasada ogólna. W razie pobierania nauki przysługuje ona w czasie jej pobierania. Krócej mówiąc w czasie kształcenia się. Jednakże i tu został wprowadzony termin maksymalny, do którego można taką rentę pobierać wynosi on 25 lat. Wreszcie gdy w wyżej wymienionych okresach doszłoby do tego, iż stałaby się Pani całkowicie niezdolna do pracy albo całkowicie niezdolne do pracy i do samodzielnej egzystencji. Wtedy renta przysługuje bez względu na wiek. Zakładając, że ma Pani więcej niż 16 lat i nie jest Pani całkowicie niezdolna do pracy wtedy pobieranie renty rodzinnej powyżej 16-go roku życia a do 25-go roku uwarunkowane jest jednoczesnym kształceniem się. Jeżeli dziecko osiągnęło 25 lat życia, będąc na ostatnim roku studiów w szkole wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Każda sytuacja wpływająca na istnienie renty rodzinnej czyli np. niepobieranie nauki powyżej 16-go roku życia musi być zgłoszona do ZUS. Spełnianie wszystkich przesłanek tu kształcenie się jest warunkiem dla istnienia świadczeń. Prawo do świadczeń ustaje między innymi w razie, gdy ustanie którykolwiek z warunków wymaganych do uzyskania tego prawa. Na Pani wniosek prawo do renty rodzinnej ulega ponownemu ustaleniu, nie wcześniej jednak niż od miesiąca zgłoszenia wniosku. Należy zatem zgłosić do ZUS zaistniałą sytuację a następnie po rozpoczęciu ponownego kształcenia wystąpić z wnioskiem do Zakładu o ustalenie ponowne świadczenia rentowego. Ważne jest to, że jeśli do renty rodzinnej była uprawniona inna osoba to wtedy ona otrzyma całe świadczenie należne. Do ponownego podziału świadczenia (w razie gdy przysługiwało ono większej liczbie osób ) dojdzie po ustaleniu, że podjęła Pani kształcenie. W razie gdyby nie doszło do zgłoszenia tego faktu nastąpi zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia wraz z odsetkami. Co do odpowiedzialności karnej teoretycznie taka może zachodzić jest tom przestępstwo oszustwa. ZUS ma jednak lepsze atrybuty takie jak możliwość prowadzenia egzekucji w trybie administracyjnym bardzo skutecznej. Co najważniejsze w razie niezgłoszenia, że doszło do pobrania nienależnych świadczeń nie dojdzie do ich przedawnienia. Mówiąc prościej ZUS będzie ich mógł dochodzić zawsze.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Beata 2020-07-18 18:05:15

    Córka zakończyła naukę w szkole średniej zgłosiła fakt do ZUS i złożyła dokumenty do drugiej szkoły czy za okres wakacyjny dostanie rentę?

  • mkmkm 2019-08-15 21:19:28

    czy jeśli przerwie się naukę na okres jednego roku to czy po powrocie do szkoły istnieje możliwość wznowienia renty?

  • mirka 2012-08-23 14:24:32

    syn starszy przerwał nauke na okres roku nie zgłosił tego w zus przez co ja z młodszym syne nie dostałam większej renty w tym czasie byliśmy z młodszym synem zameldowani na czasowo w innej mjejscowości czy możemy sie z młodszym synem dochodzić zwrotu renty którą powinniśmy brać większą jeżeli tak tojak to zrobić


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika