Okienko transferowe OFE – ZUS

Rzecznik Finansowy przypomniał, iż od dnia 1 kwietnia do dnia 31 lipca 2024 r. członkowie otwartych funduszy emerytalnych (OFE) oraz osoby, które są objęte powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym a do otwartego funduszu emerytalnego dotąd nie przystąpiły, będą mogły złożyć oświadczenie o sposobie gromadzenia środków na przyszłą emeryturę.

Jakie oświadczenie można złożyć?

Oświadczenia składane w roku 2014 i 2016 nie powodowały ustania członkostwa w OFE. Oświadczenie z roku 2014 decydowało o przekazywaniu składki do OFE od lipca 2014 roku. Oświadczenie z roku 2016 aktualizowało sposób przekazywania składki. Obecnie, odmiennie niż w roku 2014, niezłożenie oświadczenie nie będzie oznaczało, że w każdym przypadku, składka w całości będzie ewidencjonowana na subkoncie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

W nadchodzącym okresie będzie można zadecydować, czy część składki na ubezpieczenie emerytalne będzie ewidencjonowana w całości na subkoncie w ZUS czy też będzie ewidencjonowana na subkoncie w ZUS i inwestowana w OFE.

Ubezpieczeni, członkowie OFE, mogą zmienić otwarty fundusz emerytalny, pamiętając jednocześnie o konieczności zawarcia umowy z nowym otwartym funduszem emerytalnym lub podjąć decyzję o nieprzekazywaniu dalszych składek do otwartego funduszu emerytalnego. Decyzja o nieprzekazywaniu składek do otwartego funduszu emerytalnego nie powoduje ustania członkostwa w OFE, a środki dotychczas tam przekazane, pozostaną w OFE. Składka zostanie natomiast w całości ewidencjonowana na subkoncie w ZUS.

Osoby, które objęte są powszechnym ubezpieczeniem emerytalnym, a dotychczas nie przystąpiły do OFE, będą mogły do OFE przystąpić. W takim przypadku mogą złożyć oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, wskazując wybrany fundusz. Podkreślenia wymaga, że niezbędne będzie także zawarcie umowy z OFE w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia złożenia oświadczenia.

Brak oświadczenia w powyższych przypadkach oznaczał będzie kontynuowanie dotychczasowego sposobu gromadzenia środków emerytalnych.

Oświadczeń natomiast nie składają osoby w wieku o 10 lat niższym od wieku emerytalnego i starsze, ponieważ w ich przypadku składki nie są przekazywane do OFE z mocy ustawy.

Przekazywanie składki emerytalnej

Odprowadzana przez pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych składka emerytalna wynosi 19,52% wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi (tzw. podstawa wymiaru).

  • W przypadku osoby, która zdecydowała się na przekazywanie składki do otwartego funduszu emerytalnego – 12,22% wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi ewidencjonowane jest na koncie ubezpieczonego w ZUS, 4,38% ewidencjonowane jest na subkoncie w ZUS a 2,92% na rachunku w OFE.
  • W przypadku osoby, która zdecydowała się na odprowadzanie składki emerytalnej wyłącznie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 12,22% wynagrodzenia brutto wraz ze wszystkimi dodatkami pieniężnymi ewidencjonowane jest na koncie ubezpieczonego w ZUS, zaś 7,3 % ewidencjonowane jest na subkoncie w ZUS.

Ponadto, składki ewidencjonowane na subkoncie waloryzowane są o wskaźnik inflacyjny ustalany przez Prezesa GUS (wskaźnik nie może być ujemny). Składki gromadzone w otwartym funduszu emerytalnym przeliczone są na jednostki rozrachunkowe, których wartość uzależniona jest od skuteczności polityki inwestycyjnej OFE.


A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika